บริษัท โกลเด้น เฟรช จำกัด
75/94 11, MMIPRICISION ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
บริษัท โกลเด้น เฟรช จำกัด · 75/94 11, MMIPRICISION ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย

Place Name บริษัท โกลเด้น เฟรช จำกัด
Place Address 75/94 11, MMIPRICISION ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
Vicinity MMIPRICISION, 75/94 11, ตำบล คลองหนึ่ง, อำเภอ คลองหลวง
Phone Number 02 150 2893
International Phone +66 2 150 2893
Website http://idewblog.net/0135558006870.html
Type store, point_of_interest, establishment

premise: MMIPRICISION
locality, political: ตำบล คลองหนึ่ง
admin_level_2, political: อำเภอ คลองหลวง (อ. คลองหลวง)
admin_level_1, political: ปทุมธานี (จ.ปทุมธานี)
country, political: ประเทศไทย (TH)
postal_code: 12120
types : premise
latitude: 14.1022761
longitude: 100.5991151
latlng: (14.1022761, 100.5991151)


Nearby Place

เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่จีเอสเอ็ม ตำบล คลองหก อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย 0
ไผ่ทอง ไอสครีม ตำบล คลองหก อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย 5
Phaitong Ice Cream Factory 7/10 11 ซอย หมู่บ้านสวนริมน้ำ ตำบล คลองหก อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย 0
บริษัท สันติ ไพรมารี่ กรุ๊ป จำกัด หมู่ที่ 4 ตำบล คลองหก อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย 0
บริษัท แคร์รี่ออนเทรดดิ้ง จำกัด หมู่ที่ 5 ตำบล คลองหก อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย 0
บริษัท โปรริช เอสเซท เมเนจเม้นท์ จำกัด หมู่ที่ 5 ตำบล คลองหก อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย 0
บริษัท เชยสตูดิโอ จำกัด หมู่ที่ 5 ตำบล คลองหก อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย 0
หจก. รุ่งเจริญ คลีนนิ่ง 2552 หมู่ที่ 4 ตำบล คลองหก อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย 0
หจก. สุรเชษฐ์ ทรานสปอร์ต หมู่ที่ 5 ตำบล คลองหก อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย 0
บริษัท ภรศิชา จำกัด หมู่ที่ 5 ตำบล คลองหก อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย 0