Thailand Place
Thailand Place

ทิวสนอพาร์ทเมนท์ 46/88, ซอย เทศบาล 7/6 ตำบล บางพระ อำเภอ ศรีราชา ชลบุรี 20110 ประเทศไทย 4
บริษัท โอริว เมทอล ชีท จำกัด หมู่ที่ 10 ตำบล แม่จั๊วะ อำเภอ เด่นชัย แพร่ 54110 ประเทศไทย 0
หจก. ช.มงคล เทรดดิ้ง หมู่ที่ 3 ตำบล หนองจอก อำเภอ ท่ายาง เพชรบุรี 76130 ประเทศไทย 0
กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน บ้านตลาด หมู่ 6 1 หมู่ 6, ถนนทางหลวงสาย 3499, ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี, 76130 ตำบล หนองจอก อำเภอ ท่ายาง เพชรบุรี 76130 ประเทศไทย 0
สำนักแม่ชีสวนวนาสันติ (ดอนยี่พรหม) ตำบล หนองจอก อำเภอ ท่ายาง เพชรบุรี 76130 ประเทศไทย 0
กลุ่มกองทุนหมู่บ้านดอนยี่พรม หมู่ที่ 7 12 หมู่ 7, ถนนทางหลวงสาย 3499, ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี, 76130 ตำบล หนองจอก อำเภอ ท่ายาง เพชรบุรี 76130 ประเทศไทย 0
โรงเรียน บ้านหนองเกตุ หมู่ 4 อินเตอร์เน็ต ตำบล หนองจอก อำเภอ ท่ายาง เพชรบุรี 76130 ประเทศไทย 0
กลุ่มกองทุนหมู่บ้านห้วยทบ หมู่ที่ 8 2 หมู่ 8, ถนนทางหลวงสาย 3499, ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี, 76130 ตำบล หนองจอก อำเภอ ท่ายาง เพชรบุรี 76130 ประเทศไทย 0
วัดคลองสายหนึ่ง ตำบล หนองจอก อำเภอ ท่ายาง เพชรบุรี 76130 ประเทศไทย 3
เครดิตยูเนี่ยนหนองเกตุ หมู่บ้านหนองเกตุ 65 หมู่ 4 ตำบล หนองจอก อำเภอ ท่ายาง เพชรบุรี 76130 ประเทศไทย 0
มูลนิธิสวนวนาสันติสงเคราะห์ ตำบล หนองจอก อำเภอ ท่ายาง เพชรบุรี 76130 ประเทศไทย 0
บริษัท เฮร์มัน บรีส จำกัด หมู่ที่ 10 ตำบล หาดขาม อำเภอ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77150 ประเทศไทย 0
เพชรอารียาฟาร์ม ตำบล บ้านในดง อำเภอ ท่ายาง เพชรบุรี 76130 ประเทศไทย 0
โรงสีเพชรบุรีไรซ์มิล ตำบล บ้านในดง อำเภอ ท่ายาง เพชรบุรี 76130 ประเทศไทย 0
สวนอาหารคุณติ่ง ตำบล บ้านในดง อำเภอ ท่ายาง เพชรบุรี 76130 ประเทศไทย 0
บ้านบัวงาม ตำบล บ้านในดง อำเภอ ท่ายาง เพชรบุรี 76130 ประเทศไทย 0
หจก.ลำพูนสแตนเลส ตำบล อุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51150 ประเทศไทย 0
เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตำบล อุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51150 ประเทศไทย 0
วัดชัยสถาน ถนนรพช. ลพ. 4044 ตำบล อุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51150 ประเทศไทย 5
หจก วิพรหมชัย ลำพูน ตำบล อุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51150 ประเทศไทย 0
ตำบล หนองจอก ตำบล หนองจอก อำเภอ ท่ายาง เพชรบุรี 76130 ประเทศไทย 0
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหมู่ที่ 5 ตำบล บ้านในดง อำเภอ ท่ายาง เพชรบุรี 76130 ประเทศไทย 0
ศูนย์ฝึกกีฬา ทางหลวงแผ่นดิน 2199 ตำบล เพ็กใหญ่ อำเภอ พล ขอนแก่น 40120 ประเทศไทย 0
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบล หนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30310 ประเทศไทย 0
Prolac (Thailand) Co.,Ltd. บจก.โพรแลค (ประเทศไทย) ตำบล อุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51150 ประเทศไทย 0
โรงเรียนวัดชัยสถาน ตำบล อุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51150 ประเทศไทย 2
บริษัท บาร์กาลอน จำกัด หมู่บ้านชัยสถาน หมู่ที่ 10 70/2 ถนนลำพูน-เชียงใหม่, ตำบล อุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51150 ประเทศไทย 0
โรงแรมบ้านทรัพย์ภูริ ตำบล อุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51150 ประเทศไทย 5
มหาวิชชาลัยอุโมงค์ 84/ 10, ถนน โครงการหมู่บ้านบ้านป่าเส้า หมู่ 9 ตำบล อุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51150 ประเทศไทย 0
สถานีรถไฟป่าเส้า ตำบล อุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51150 ประเทศไทย 4.3
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุโมงค์ บ้านชัยสถาน ซอย 21 ตำบล อุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51150 ประเทศไทย 0
Barcalon Co., Ltd. 70/2 Moo 10, T. Umong, A. Muang, Lamphun, อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51150 ประเทศไทย 0
วัดป่าเส้า ตำบล อุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51150 ประเทศไทย 4
เพิ่มทรัพย์ ฮาร์ดแวร์ 55/5-6 ซอยมังกร-ขันดี ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 ประเทศไทย 0
LOT ถนน ศุขประยูร อ.เมือง, อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 ประเทศไทย 0
ATM ธ.ไทยพาณิชย์ ร้าน ดอนทองเภสัช ถ.ศุขประยูร (ฉะเชิงเทรา) เลขที่ 461-463 ถนนศุขประยูร (ทางหลวงหมายเลข 304) ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา ตำบล บางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 ประเทศไทย 0
ดอนทอง บิสซิเนส กรุ๊ป ตำบล บางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 ประเทศไทย 0
บริษัทสยามฟอดเฟสอินดัสทรี จำกัด ตำบล พุแค อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18240 ประเทศไทย 0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ 6/55 หมู่ 7, ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก, 65140 ตำบล บางระกำ อำเภอ บางระกำ พิษณุโลก 65140 ประเทศไทย 0
สำนักงานเทศบาลตำบลบางระกำ หมู่ 7, ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก, 65140 ตำบล บางระกำ อำเภอ บางระกำ พิษณุโลก 65140 ประเทศไทย 3
ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย 40 หมู่ที่ 11 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ตำบล พุแค อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18240 ประเทศไทย 0
โรงแรมกรีนแอปเปิลวิลล่า ตำบล พลูตาหลวง อำเภอ สัตหีบ ชลบุรี 20180 ประเทศไทย 4.5
เชนลิสซิ่ง /42 ซอย พลูตาหลวง 20 พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 20180 ประเทศไทย 0
Dr.Sittichai Orthopedic Clinic - คลินิกกระดูกและข้อหมอสิทธิชัย 20/21 Moo.2 Phlutaluang Sattahip ชลบุรี 20180 ประเทศไทย 5
haha home55 55 ถนน ทางหลวงชนบท เพชรบุรี 3067 มาบปลาเค้า ท่ายาง เพชรบุรี 76130 ประเทศไทย 5
Diamond Camp Unnamed Road,, ตำบล มาบปลาเค้า อำเภอ ท่ายาง เพชรบุรี 76130 ประเทศไทย 5
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขา นครชัยศรี 67 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าตำหนัก, อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120, ตำบล บางแก้ว อำเภอ นครชัยศรี นครปฐม 73120 ประเทศไทย 5
ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบล มาบปลาเค้า อำเภอ ท่ายาง เพชรบุรี 76130 ประเทศไทย 0
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนมาบปลาเค้า ตำบล มาบปลาเค้า อำเภอ ท่ายาง เพชรบุรี 76130 ประเทศไทย 0
สถานีอนามัยมาบปลาเค้า ตำบล มาบปลาเค้า อำเภอ ท่ายาง เพชรบุรี 76130 ประเทศไทย 0
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหมู่ที่ 1 ตำบล มาบปลาเค้า อำเภอ ท่ายาง เพชรบุรี 76130 ประเทศไทย 5
โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) ตำบล มาบปลาเค้า อำเภอ ท่ายาง เพชรบุรี 76130 ประเทศไทย 1
Wat Map Pla Khao ( Tham Choti Phadung ) School Moo.3, Tambon Tha Yang, Amphoe Tha Yang, Phetchaburi, 76130, ตำบล มาบปลาเค้า อำเภอ ท่ายาง เพชรบุรี 76000 ประเทศไทย 0
วัดอรัญญาราม (วัดมาบปลาเค้า) ตำบล มาบปลาเค้า อำเภอ ท่ายาง เพชรบุรี 76130 ประเทศไทย 5
Tambon Map Pla Khao Tambon Health Promotion Hospital 125, Moo 3, Tambon Map Pla Khao, Amphoe Tha Yang‎, Phetchaburi‎, 76130, ตำบล มาบปลาเค้า อำเภอ ท่ายาง เพชรบุรี 76130 ประเทศไทย 0
ร้านอาหารซุ้มเพชรเมืองแซบ มาบปลาเค้า ตำบล ท่ายาง อำเภอ บ้านลาด เพชรบุรี 76150 ประเทศไทย 4
หจก. ปิ่นเพชร รุ่งเรือง หมู่ที่ 6 ตำบล หนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 ประเทศไทย 0
บ้านยายสัย ดอนยาง ตำบล ดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76150 ประเทศไทย 3.5
สหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านซ่อง จำกัด ตำบล ดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76150 ประเทศไทย 4
หจก. เอส พี เพชรบุรี หมู่ที่ 3 ตำบล หนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 ประเทศไทย 0
หจก. กฤดา เซอร์วิส 2009 หมู่ที่ 8 ตำบล หนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 ประเทศไทย 0
โรงเรียนบ้านซ่อง โรงเรียน บ้าน ซ่อง, ตำบล หนองกระเจ็ด อำเภอ บ้านลาด เพชรบุรี 76150 ประเทศไทย 0
ตำบล มาบปลาเค้า ตำบล มาบปลาเค้า อำเภอ ท่ายาง เพชรบุรี 76130 ประเทศไทย 0
Wat Nong Wa ( Sathoei Sa Thon ) School Moo.8, Tambon Nong Khanan, Amphoe Mueang Phetchaburi, Phetchaburi, 76000, ตำบล หนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 ประเทศไทย 0
หจก. เพชรสุริยะ หมู่ที่ 6 ตำบล หนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 ประเทศไทย 0
กลุ่มกองทุนหมู่บ้านดอนนาลุ่ม หมู่ 11 21 หมู่ 6 บ้านดอนนาลุ่ม, ถนนทางหลวงสาย 3187, ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี, 76000 ตำบล หนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 ประเทศไทย 0
เพชรเจริญรุ่งเรือง 6 ซอยวัดหนองหว้า อำเภอเมือง อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 ประเทศไทย 0
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ตำบลหนองขนาน หมู่ 2 57 หมู่ 2 บ้านดอนคู่นอก, ถนนทางหลวงสาย 3187, ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี, 76000 ตำบล หนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 ประเทศไทย 1
สวน เอี่ยมสอาด 60 หมู่ 2, ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี, 76000 ตำบล หนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 ประเทศไทย 0
หจก. เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง หมู่ที่ 6 ตำบล หนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 ประเทศไทย 0
หจก. สุขนิรัญ รุ่งเรือง หมู่ที่ 6 ตำบล หนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 ประเทศไทย 0
กลุ่มกองทุนหมู่บ้านนาคลอง หมู่ 9 47 หมู่ 9 บ้านนาคลอง, ถนนทางหลวงสาย 3187, ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี, 76000 ตำบล หนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 ประเทศไทย 0
กลุ่มกองทุนหมู่บ้านดอนนาลุ่ม หมู่ 10 57 หมู่ 10 บ้านดอนนาลุ่ม, ถนนทางหลวงสาย 3187, ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี, 76000 ตำบล หนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 ประเทศไทย 0
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข บ้านหนองหว้า หมู่ 8 82/1 หมู่ 8 บ้านหนองหว้า, ถนนทางหลวงสาย 3187, ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี, 76000 ตำบล หนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 ประเทศไทย 0
กลุ่มกองทุนหมู่บ้านดอนคู่ใน หมู่ 3 ตำบลหนองขนาน 74 หมู่ 3 บ้านดอนคู่ใน, ถนนทางหลวงสาย 3187, ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี, 76000 ตำบล หนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 ประเทศไทย 0
กลุ่มกองทุนหมู่บ้านดอนยางโทน หมู่ 4 58 หมู่ 4 บ้านดอนยางโทน, ถนนทางหลวงสาย 3187, ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี, 76000 ตำบล หนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 ประเทศไทย 0
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลหนองขนาน 12 หมู่ที่ 1, ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี, 76000 ตำบล หนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 ประเทศไทย 0
สมพงษ์ หลำทอง 32 หมู่ 2, ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี, 76000 ตำบล หนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 ประเทศไทย 0
หจก. อมรวรกิจ หมู่ที่ 6 ตำบล หนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 ประเทศไทย 0
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 จ.เชียงใหม่ ตำบล ทุ่งสะโตก อำเภอ สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120 ประเทศไทย 0
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหมู่ที่ 4 ตำบล ดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 ประเทศไทย 0
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบล ดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 ประเทศไทย 0
บ้านแอ้มเองแหละ ม หนอง บ่อ ต ดอน ยาง อ เมือง, ตำบล หนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 ประเทศไทย 0
เยาว์การเกษตร ตำบล ดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 ประเทศไทย 5
ตำบล หนองขนาน ตำบล หนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี ประเทศไทย 0
วัชราฟาร์ม กุ้งก้ามแดง อุบลฯ 134 หมู่ 6 Tambon Muang bow อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 ประเทศไทย 5
โรงเรียนอิสลาม ตำบล แม่สอด อำเภอ แม่สอด ตาก 63110 ประเทศไทย 1
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ตำบล ขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 ประเทศไทย 5
Ping Bar หนอง นาง จีน, ตำบล ดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 ประเทศไทย 0
กรมสามัญศึกษา โรงเรียนดอนยางวิทยา ตำบลดอนยาง อำเภอเมือง อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 ประเทศไทย 0
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม ออยล์ หมู่ที่ 11 57 ตำบล ดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 ประเทศไทย 0
ร้านข้าวน้องบ่อ 59 หมู่ 12, ถนนทางหลวงหมายเลข 3187, ตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี, 76000 ตำบล ดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 ประเทศไทย 0
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง ตำบล ดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 ประเทศไทย 0
คลินิกขวัญเรือนการผดุงครรภ์ หมู่ที่ 13, ตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี, 76000 ตำบล ดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 ประเทศไทย 0
น้องxนก โภชนา ตำบล ดอนยาง อำเภอ ปะทิว ชุมพร 76000 ประเทศไทย 0
สถานีอนามัยดอนยาง ตำบล ดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 ประเทศไทย 0
ศิราภรณ์ดอนยางของที่ระลึกปิดทอง โรงเรียนดอนยางวิทยา หมู่ 4, ตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี, 76000 ตำบล ดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 ประเทศไทย 0
บ้านหนองน้ำเต้า บ้านหนองน้ำเต้า ตำบล ดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 ประเทศไทย 0
โรงเรียนดอนยางวิทยา ตำบล ดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 ประเทศไทย 5
โรงเรียนบ้านดอนยาง หมู่ที่ 6, ตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี, 76000 ตำบล ดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 ประเทศไทย 0