บจ.เค.ที เทคโนโลยี แอนด์ โซลูชั่น จำกัด
403/23 ถนนลำพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000บจ.เค.ที เทคโนโลยี แอนด์ โซลูชั่น จำกัด is corporate entity registered with Department of Commerce, Thailand (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ไทยแลนด์). The registration number (เลขทะเบียน) is 505558006124. The headquarters address (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) is 403/23 ถนนลำพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000.


บจ.เค.ที เทคโนโลยี แอนด์ โซลูชั่น จำกัด · 403/23 ถนนลำพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

เลขทะเบียน - Registration Number 505558006124
ชื่อนิติบุคคล - Name บจ.เค.ที เทคโนโลยี แอนด์ โซลูชั่น จำกัด
วันที่ จดทะเบียน - Registration Date 22/6/2558
ทุนจดทะเบียน(บาท) - Capital (Baht) 1,000,000
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ - Headquarters Address 403/23 ถนนลำพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
รายละเอียดวัตถุประสงค์ - Business Purpose ประกอบกิจการนำเข้าส่งออก ติดตั้ง ซ่อมแซม สินค้าประเภทไอที

route: ถนน เชียงใหม่-ลำพูน
political, sublocality, sublocality_level_1: ตำบล วัดเกต (ต. วัดเกต)
admin_level_2, political: อำเภอเมืองเชียงใหม่
admin_level_1, political: เชียงใหม่ (จ.เชียงใหม่)
country, political: ประเทศไทย (TH)
postal_code: 50000
types : route
latitude: 18.7716947
longitude: 99.0064789
latlng: (18.7716947, 99.0064789)


Postal Code 50000 · Thailand Corporate

บจ.สยามอกรีโฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด 209 ถนนกองทราย ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
หจ.ศิริปรวิทย์การไฟฟ้า 50/3 หมู่ที่ 2 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
บจ.มานะเกษตร 52 จำกัด 371/24 หมู่ที่ 1 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
บจ.ลานนา อาร์ท แอนด์ คราฟท์ จำกัด 45 ถนนอนุวิถี ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
บจ.ทิพย์สิริ กรุ๊ป จำกัด 66 ซอย8 ถนนเจริญเมือง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
หจ.เจริญผล เซ็นเตอร์เซอร์วิส 14/41 หมู่ที่ 1 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
บจ.เอ็น ไลน์ พลัส จำกัด 36/7 หมู่ที่ 7 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
บจ.แฮปปี้ ลาน นา จำกัด 111/7 หมู่ที่ 3 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
บจ.ไทย ไชนิส อินเตอร์เนชั่นแนล แอสซิสเตด ลิฟวิ่ง เซอร์วิส จำกัด 200/10 หมู่ที่ 5 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
หจ.บัดดี้เอสเอ็มอี 59/12 หมู่ที่ 3 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
หจ.ไซน์เนจ เชียงใหม่ 35/11 หมู่ที่ 5 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
บจ.ดิ ออลเดอนี่ จำกัด 388/1 ถนนเจริญราษฎร์ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
บจ.เชอรี่ หยาง จำกัด 29/123 หมู่บ้านโฮมอินทาวน์ ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
บจ.บิ๊ก แค็ท กรุ๊ป จำกัด 21 ซอย8 ถนนธนุษย์พงษ์ ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
บจ.ที เอฟ ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด 234/7 หมู่ที่ 6 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
บจ.เอที ฮิวแมน แมนเนจเม้นท์ จำกัด 483 หมู่ที่ 3 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
บจ.ไอคอร์ป เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ วีซ่า เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด 87/9 อาคารยีวัน ชั้น 2 ห้อง G203 ถนนทุ่งโฮลเต็ล ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
บจ.เชียงใหม่เนทูร่า จำกัด 10 สตาร์เอเวนิว ไลฟ์สไตล์ โซน ถนน ทุ่งโฮเต็ล ห้องเลขที่ TZ1-TZ3 ชั้นที่ 1 ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
บจ.ศูนย์การท่องเที่ยว จำกัด 63/15 ถนนราษฎร์อุทิศ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
บจ.ร้านข้าวแกงฟิวชั่น จำกัด 10 อาคารสตาร์เอวีนิวไลฟ์มอลล์ ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 115 ถนนเชียงใหม่ - ลำปาง ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000