หจ.มนตรีซาวด์อุดร
107/7 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000



หจ.มนตรีซาวด์อุดร is corporate entity registered with Department of Commerce, Thailand (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ไทยแลนด์). The registration number (เลขทะเบียน) is 413558001385. The headquarters address (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) is 107/7 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000.


หจ.มนตรีซาวด์อุดร · 107/7 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

เลขทะเบียน - Registration Number 413558001385
ชื่อนิติบุคคล - Name หจ.มนตรีซาวด์อุดร
วันที่ จดทะเบียน - Registration Date 11/6/2558
ทุนจดทะเบียน(บาท) - Capital (Baht) 1,000,000
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ - Headquarters Address 107/7 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
รายละเอียดวัตถุประสงค์ - Business Purpose ประกอบกิจการค้าเครื่องดนตรี เครื่องขยายเสียง รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ของสินค้า

route: ถนน อุดรดุษฎี
political, sublocality, sublocality_level_1: ตำบล หมากแข้ง
admin_level_2, political: อำเภอเมืองอุดรธานี (อ.เมืองอุดรธานี)
admin_level_1, political: อุดรธานี (จ.อุดรธานี)
country, political: ประเทศไทย (TH)
postal_code: 41000
types : route
latitude: 17.4163334
longitude: 102.791464
latlng: (17.4163334, 102.791464)


Postal Code 41000 · Thailand Corporate

หจ.อุดร ที.อาร์.ดี. เอ็นจิเนียริ่ง 259 หมู่ที่ 5 ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
บจ.ยูโร เทคนิคอล อินสตอลเลชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด 77/109 หมู่ที่ 5 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
บจ.เบลลาจิโอ กรุ๊ป จำกัด 93 หมู่ที่ 4 ถนนรอบเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
บจ.ไทยเวอร์เทคเอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด 99/115 ถนนศรีชมชื่น ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
หจ.ลลิตเจริญยนต์ 999 821 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
บจ.อาทิตย์ วโรดม เอเชียวู๊ด จำกัด 109 หมู่ที่ 7 ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
หจ.เอ็นพี ออโต้ เซอร์วิส 888/9 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
หจ.ชินเวย์ 14/2 หมู่ที่ 4 ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
หจ.รับทรัพย์พัฒนา 277/3 ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ เอ422 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
บจ.เบเนนีท จำกัด 85/4 หมู่ที่ 14 ถนนนิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
หจ.ชัยเจริญยนต์ 2015 821 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
หจ.ธรรมะคอฟฟี่ 179/63 ถนนศรีชมชื่น ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
หจ.พี ที อุดรเทเลคอม 299/61 หมู่ที่ 5 ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
บจ.ยูดี อิเลคทริค ซัพพลาย จำกัด 120/121 ถนนบ้านเหล่า ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
หจ.เอเอสพี กฎหมายและธุรกิจ 141/39 ถนนข้างอำเภอ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
บจ.เอ็น.ที.มอเตอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด 178 หมู่ที่ 15 ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
บจ.จาโคบัส จำกัด 288/5-6 หมู่ที่ 6 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
หจ.โชคชัยนวกิจ 119/10 หมู่ที่ 5 ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
หจ.ฟินแลนด์ คอนสตรัคชั่น 291 หมู่ที่ 8 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
หจ.กู๊ดเดย์ ครีเอชั่น 417 หมู่ที่ 7 ซอยบ้านโนนพิบูลย์ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000