หจ.มนตรีซาวด์อุดร
107/7 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000หจ.มนตรีซาวด์อุดร is corporate entity registered with Department of Commerce, Thailand (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ไทยแลนด์). The registration number (เลขทะเบียน) is 413558001385. The headquarters address (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) is 107/7 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000.


หจ.มนตรีซาวด์อุดร · 107/7 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

เลขทะเบียน - Registration Number 413558001385
ชื่อนิติบุคคล - Name หจ.มนตรีซาวด์อุดร
วันที่ จดทะเบียน - Registration Date 11/6/2558
ทุนจดทะเบียน(บาท) - Capital (Baht) 1,000,000
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ - Headquarters Address 107/7 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
รายละเอียดวัตถุประสงค์ - Business Purpose ประกอบกิจการค้าเครื่องดนตรี เครื่องขยายเสียง รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ของสินค้า

route: ถนน อุดรดุษฎี
political, sublocality, sublocality_level_1: ตำบล หมากแข้ง
admin_level_2, political: อำเภอเมืองอุดรธานี (อ.เมืองอุดรธานี)
admin_level_1, political: อุดรธานี (จ.อุดรธานี)
country, political: ประเทศไทย (TH)
postal_code: 41000
types : route
latitude: 17.4163334
longitude: 102.791464
latlng: (17.4163334, 102.791464)


Postal Code 41000 · Thailand Corporate

หจ.ศรีภูธร เวลเนส 393 หมู่ที่ 9 ซอยบ้านคลองเจริญ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
บจ.โซล่าร์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 125 หมู่ที่ 1 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
หจ.มั่งมีเพ้นท์ 145 หมู่ที่ 11 ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
หจ.รับทรัพย์พัฒนา 277/3 ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ เอ422 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
หจ.ธนา-ภัทร 72/3 หมู่ที่ 5 ซอยบ้านหนองเตาเหล็ก ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
หจ.ชินเวย์ 14/2 หมู่ที่ 4 ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
บจ.ยูดี อิเลคทริค ซัพพลาย จำกัด 120/121 ถนนบ้านเหล่า ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
บจ.อุดรคุณธรรม จำกัด 788 หมู่ที่ 4 ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
หจ.ฟินแลนด์ คอนสตรัคชั่น 291 หมู่ที่ 8 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
หจ.ลลิตเจริญยนต์ 999 821 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
บจ.ซิสเทล อินโนเวชั่น จำกัด 301/177 หมู่ที่ 3 ซอยบ้านช้าง ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
บจ.สหมิตร อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด 945/8 หมู่ที่ 5 ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
หจ.ชัยเจริญยนต์ 2015 821 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
บจ.จาโคบัส จำกัด 288/5-6 หมู่ที่ 6 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
หจ.อุดร ที.อาร์.ดี. เอ็นจิเนียริ่ง 259 หมู่ที่ 5 ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
บจ.อุดรคุณธรรม (2015) จำกัด 788 หมู่ที่ 4 ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
หจ.บ้านชนกนันท์ 179/14 ถนนศรีชมชื่น ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
หจ.เอเอสพี กฎหมายและธุรกิจ 141/39 ถนนข้างอำเภอ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
หจ.กันย์สินี เทรนนิ่ง 399/16 หมู่ที่ 11 ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
หจ.ธีระนันท์ 424 หมู่ที่ 2 ซอยบ้านหนองตุ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000