หจ.มนตรีซาวด์อุดร
107/7 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000หจ.มนตรีซาวด์อุดร is corporate entity registered with Department of Commerce, Thailand (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ไทยแลนด์). The registration number (เลขทะเบียน) is 413558001385. The headquarters address (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) is 107/7 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000.


หจ.มนตรีซาวด์อุดร · 107/7 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

เลขทะเบียน - Registration Number 413558001385
ชื่อนิติบุคคล - Name หจ.มนตรีซาวด์อุดร
วันที่ จดทะเบียน - Registration Date 11/6/2558
ทุนจดทะเบียน(บาท) - Capital (Baht) 1,000,000
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ - Headquarters Address 107/7 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
รายละเอียดวัตถุประสงค์ - Business Purpose ประกอบกิจการค้าเครื่องดนตรี เครื่องขยายเสียง รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ของสินค้า

route: ถนน อุดรดุษฎี
political, sublocality, sublocality_level_1: ตำบล หมากแข้ง
admin_level_2, political: อำเภอเมืองอุดรธานี (อ.เมืองอุดรธานี)
admin_level_1, political: อุดรธานี (จ.อุดรธานี)
country, political: ประเทศไทย (TH)
postal_code: 41000
types : route
latitude: 17.4163334
longitude: 102.791464
latlng: (17.4163334, 102.791464)


Postal Code 41000 · Thailand Corporate

หจ.อุดร ที.อาร์.ดี. เอ็นจิเนียริ่ง 259 หมู่ที่ 5 ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
หจ.พี.เอ็ม.จี.ยูดี สี่ 399/16 หมู่ที่ 11 ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
บจ.เอ็น.ที.มอเตอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด 178 หมู่ที่ 15 ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
บจ.บุษราคัม เทรดดิ้ง แอนด์ อิมพอร์ท เอ็กซ์พอร์ท จำกัด 457/11 ซอยในโครงการ พี.เค.5 ถนนรอบเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
บจ.สหมิตร อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด 945/8 หมู่ที่ 5 ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
หจ.ปวเรศการช่าง 2013 4/35 ถนนมุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
หจ.บ้านชนกนันท์ 179/14 ถนนศรีชมชื่น ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
บจ.โซล่าร์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 125 หมู่ที่ 1 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
หจ.ลลิตเจริญยนต์ 999 821 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
หจ.รับทรัพย์พัฒนา 277/3 ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ เอ422 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
หจ.กันย์สินี เทรนนิ่ง 399/16 หมู่ที่ 11 ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
บจ.จาโคบัส จำกัด 288/5-6 หมู่ที่ 6 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
หจ.ศรีภูธร เวลเนส 393 หมู่ที่ 9 ซอยบ้านคลองเจริญ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
บจ.เอ็น.ที.มอเตอร์ไบค์ จำกัด 97 หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
หจ.ธรรมะคอฟฟี่ 179/63 ถนนศรีชมชื่น ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
บจ.ซิสเทล อินโนเวชั่น จำกัด 301/177 หมู่ที่ 3 ซอยบ้านช้าง ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
บจ.เบลลาจิโอ กรุ๊ป จำกัด 93 หมู่ที่ 4 ถนนรอบเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
หจ.พี ที อุดรเทเลคอม 299/61 หมู่ที่ 5 ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
หจ.ชัยเจริญยนต์ 2015 821 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
หจ.ธีระนันท์ 424 หมู่ที่ 2 ซอยบ้านหนองตุ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000