หจ.โชคดีเมล็ดพันธุ์
28 หมู่ที่ 2 ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000หจ.โชคดีเมล็ดพันธุ์ is corporate entity registered with Department of Commerce, Thailand (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ไทยแลนด์). The registration number (เลขทะเบียน) is 403558002268. The headquarters address (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) is 28 หมู่ที่ 2 ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000.


หจ.โชคดีเมล็ดพันธุ์ · 28 หมู่ที่ 2 ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

เลขทะเบียน - Registration Number 403558002268
ชื่อนิติบุคคล - Name หจ.โชคดีเมล็ดพันธุ์
วันที่ จดทะเบียน - Registration Date 29/6/2558
ทุนจดทะเบียน(บาท) - Capital (Baht) 1,000,000
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ - Headquarters Address 28 หมู่ที่ 2 ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
รายละเอียดวัตถุประสงค์ - Business Purpose ประกอบกิจการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์

admin_level_2, political: อำเภอเมืองขอนแก่น (อ. เมืองขอนแก่น)
locality, political: ตำบล ดอนช้าง
admin_level_1, political: ขอนแก่น (จ.ขอนแก่น)
country, political: ประเทศไทย (TH)
postal_code: 40000
types : establishment, health, point_of_interest
latitude: 16.3737902
longitude: 102.7497689
latlng: (16.3737902, 102.7497689)


Postal Code 40000 · Thailand Corporate

หจ.รีโนแฟค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย 22/1 หมู่ที่ 11 ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
หจ.สุขใจ เบสเคอร์รี่ 159/4 ถนนประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
หจ.เอ็น.ที.อิเล็กทรอนิกส์ พาวเวอร์ 275 หมู่ที่ 2 ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
หจ.เทพประทานพร พีดีซี 227/532 หมู่ที่ 6 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
บจ.เอ็มทีพี บูลเลี่ยน จำกัด 45-47 ถนนรื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
หจ.เอ็ม.ซี.พี. มอเตอร์ 229 หมู่ที่ 8 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
หจ.พ๊อต ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น 333/27 หมู่ที่ 6 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
บจ.ทรัพย์ศรีเจริญ วิศวกรรม จำกัด 86 หมู่ที่ 3 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
บจ.ท็อป สปีด เอ็ดดูเคชั่น คอนซัลแทนซี่ จำกัด 11/17 หมู่ที่ 16 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
บจ.ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (41) จำกัด 140/456 หมู่ที่ 14 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
บจ.เอิร์ธซอฟต์ไอที จำกัด 56 หมู่บ้านเดชา หมู่ที่ 17 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
หจ.โด่งดังคอนสตรัคชั่น 311 หมู่ที่ 28 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
หจ.คุโรเนโกะฟูดส์ 243/149 หมู่บ้านไทยสมุทร หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
หจ.พจน์กมล 499/259 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
หจ.ยศปัญญา 75/78 หมู่ที่ 17 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
บจ.เอสทูพี มาเก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 555/5 หมู่ที่ 15 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
บจ.เมจิก ออฟ เฮลตี้ จำกัด 555/5 หมู่ที่ 15 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
บจ.เอ็น เอส เอ็กซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 310/5 หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
หจ.เอ็นจีคอนเท็กซ์ 322 หมู่ที่ 7 ต.แดงใหญ่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
บจ.อัลเทอร์เนทีฟ เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด 301/58 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000