หจ.โชคดีเมล็ดพันธุ์
28 หมู่ที่ 2 ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000หจ.โชคดีเมล็ดพันธุ์ is corporate entity registered with Department of Commerce, Thailand (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ไทยแลนด์). The registration number (เลขทะเบียน) is 403558002268. The headquarters address (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) is 28 หมู่ที่ 2 ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000.


หจ.โชคดีเมล็ดพันธุ์ · 28 หมู่ที่ 2 ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

เลขทะเบียน - Registration Number 403558002268
ชื่อนิติบุคคล - Name หจ.โชคดีเมล็ดพันธุ์
วันที่ จดทะเบียน - Registration Date 29/6/2558
ทุนจดทะเบียน(บาท) - Capital (Baht) 1,000,000
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ - Headquarters Address 28 หมู่ที่ 2 ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
รายละเอียดวัตถุประสงค์ - Business Purpose ประกอบกิจการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์

admin_level_2, political: Mueang Khon Kaen District (อ. เมืองขอนแก่น)
locality, political: Don Chang
admin_level_1, political: Khon Kaen (จ.ขอนแก่น)
country, political: Thailand (TH)
postal_code: 40000
types : establishment, health, point_of_interest
latitude: 16.3737902
longitude: 102.7497689
latlng: (16.3737902, 102.7497689)


Postal Code 40000 · Thailand Corporate

หจ.พ๊อต ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น 333/27 หมู่ที่ 6 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
หจ.สุขใจ เบสเคอร์รี่ 159/4 ถนนประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
หจ.ธนภัทร ๑๙ 56/32 หมู่ที่ 11 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
หจ.กิตติชัยเจริญการช่าง 78 หมู่ที่ 16 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
บจ.ดีโตเจน กรุ๊ป จำกัด 888/182 หมู่ที่ 14 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
หจ.ยศปัญญา 75/78 หมู่ที่ 17 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
หจ.เทพประทานพร พีดีซี 227/532 หมู่ที่ 6 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
หจ.เอ็น เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ ซัพพลาย 222/3 หมู่บ้านจันทร์ประเสริฐ หมู่ที่ 5 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
หจ.นลินธาราวัสดุก่อสร้าง 357/1 หมู่ที่ 7 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
บจ.ฟอร์ ยู สลิม พลัส จำกัด 113/4 หมู่ที่ 18 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
บจ.ทรัพย์ศรีเจริญ วิศวกรรม จำกัด 86 หมู่ที่ 3 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
บจ.กรีน เบนนู จำกัด 77/130 หมู่บ้านวีไอพีโฮม7 หมู่ที่ 21 ซอยแสนสุข1 ถนนศรีจันทร์ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
บจ.บาลานซ์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 599 หมู่ที่ 23 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
หจ.พจน์กมล 499/259 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
หจ.ทีทูเอ็น ซัพพลาย 159/81 หมู่ที่ 14 ถนนศรีจันทร์ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
บจ.เอสพีเอส รีซอร์ส เมเนจเมนท์ จำกัด 60/955 หมู่ที่ 26 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
บจ.เอ็มทีพี บูลเลี่ยน จำกัด 45-47 ถนนรื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
หจ.เอส.เอ็น.รวมช่าง ขอนแก่น 370 หมู่ที่ 2 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
บจ.เอ็น เอส เอ็กซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 310/5 หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
บจ.ใจดี 3 จำกัด 51/10,51/11,51/1 ถนนพิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000