หจ.โชคดีเมล็ดพันธุ์
28 หมู่ที่ 2 ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000หจ.โชคดีเมล็ดพันธุ์ is corporate entity registered with Department of Commerce, Thailand (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ไทยแลนด์). The registration number (เลขทะเบียน) is 403558002268. The headquarters address (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) is 28 หมู่ที่ 2 ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000.


หจ.โชคดีเมล็ดพันธุ์ · 28 หมู่ที่ 2 ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

เลขทะเบียน - Registration Number 403558002268
ชื่อนิติบุคคล - Name หจ.โชคดีเมล็ดพันธุ์
วันที่ จดทะเบียน - Registration Date 29/6/2558
ทุนจดทะเบียน(บาท) - Capital (Baht) 1,000,000
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ - Headquarters Address 28 หมู่ที่ 2 ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
รายละเอียดวัตถุประสงค์ - Business Purpose ประกอบกิจการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์

locality, political: ตำบล ดอนช้าง
admin_level_2, political: อำเภอเมืองขอนแก่น (อ. เมืองขอนแก่น)
admin_level_1, political: ขอนแก่น (จ.ขอนแก่น)
country, political: ประเทศไทย (TH)
postal_code: 40000
types : establishment, point_of_interest
latitude: 16.4259227
longitude: 102.8307778
latlng: (16.4259227, 102.8307778)


Postal Code 40000 · Thailand Corporate

หจ.เอส.เอ็น.รวมช่าง ขอนแก่น 370 หมู่ที่ 2 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
หจ.ธนภัทร ๑๙ 56/32 หมู่ที่ 11 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
บจ.บาลานซ์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 599 หมู่ที่ 23 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
บจ.อัลเทอร์เนทีฟ เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด 301/58 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
หจ.เอ็นจีคอนเท็กซ์ 322 หมู่ที่ 7 ต.แดงใหญ่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
บจ.เหิรฟ้า คอนสตรัคชั่น จำกัด 456/88 หมู่ที่ 7 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
หจ.ที.เค.เค คอนสตรัคชั่น 112 หมู่ที่ 7 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
บจ.เอิร์ธซอฟต์ไอที จำกัด 56 หมู่บ้านเดชา หมู่ที่ 17 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
หจ.เอ็ม.ซี.พี. มอเตอร์ 229 หมู่ที่ 8 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
หจ.เอส สแควร์ แลนด์ แอนด์ โฮม 404 หมู่ที่ 17 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
บจ.เอสทูพี มาเก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 555/5 หมู่ที่ 15 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
บจ.ทรัพย์ศรีเจริญ วิศวกรรม จำกัด 86 หมู่ที่ 3 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
บจ.ช้างทองคำ (ประเทศไทย) จำกัด 777/17 หมู่ที่ 5 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
บจ.พี.ที.เค. พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 209/231 หมู่ที่ 8 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
หจ.กัปตัน เทเลคอม 144/17 หมู่ที่ 9 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
บจ.เอส.แอนด์ พี.อุตสาหกรรมไม้ จำกัด 115 หมู่ที่ 5 ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
หจ.นลินธาราวัสดุก่อสร้าง 357/1 หมู่ที่ 7 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
บจ.อรุณโกลด์ จำกัด 161/137 หมู่ที่ 14 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
หจ.กิตติชัยเจริญการช่าง 78 หมู่ที่ 16 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
บจ.เอสพีเอส รีซอร์ส เมเนจเมนท์ จำกัด 60/955 หมู่ที่ 26 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000