หจ.เอ ซี ที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
131/56 หมู่ที่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230หจ.เอ ซี ที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย is corporate entity registered with Department of Commerce, Thailand (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ไทยแลนด์). The registration number (เลขทะเบียน) is 203558002863. The headquarters address (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) is 131/56 หมู่ที่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230.


หจ.เอ ซี ที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย · 131/56 หมู่ที่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

เลขทะเบียน - Registration Number 203558002863
ชื่อนิติบุคคล - Name หจ.เอ ซี ที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
วันที่ จดทะเบียน - Registration Date 2/6/2558
ทุนจดทะเบียน(บาท) - Capital (Baht) 1,000,000
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ - Headquarters Address 131/56 หมู่ที่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
รายละเอียดวัตถุประสงค์ - Business Purpose ประกอบกิจการบริการซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องใช้และซื้อขายวัสดุอุปกรณ์ทุกประเภทในโรงงาน

route: ซอย ขนัม 7
locality, political: ตำบล บ่อวิน (ต.บ่อวิน)
admin_level_2, political: อำเภอ ศรีราชา (อ.ศรีราชา)
admin_level_1, political: ชลบุรี (จ.ชลบุรี)
country, political: ประเทศไทย (TH)
postal_code: 20230
types : establishment, point_of_interest
latitude: 13.0748039
longitude: 101.0767578
latlng: (13.0748039, 101.0767578)


Postal Code 20230 · Thailand Corporate

หจ.ปัณชญา ทรานสปอร์ต 136/31 หมู่ที่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
บจ.อัศวุตมางกุร เพอร์เฟค จำกัด 134/19 หมู่ที่ 5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
บจ.เอส.พี.ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 89/154 หมู่ที่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
บจ.ฉั่วย่งเส็ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 53/1 หมู่ที่ 10 ซอยหนองคล้าเก่า 3 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
หจ.ลีฟวิ่ง เอเจ้นท์ พัทยา 194/5 หมู่ที่ 11 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
บจ.อู่ทวีโชค เซอร์วิส จำกัด 226/7 หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
หจ.วี-เพาเวอร์ ไบโอเทค 199/224 หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
บจ.บ่อวินแอร์เซอร์วิส จำกัด 89/350 หมู่ที่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
บจ.เอส.เร็นทัล จำกัด 111 หมู่ที่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
หจ.เค ดี พี อินดัสทรี 123/110 หมู่ที่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
บจ.เยสเซอร์ เทค จำกัด 277/87 หมู่ที่ 12 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
บจ.ทองเงิน เซอร์วิส จำกัด 113 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
บจ.แตะขอบฟ้า จำกัด 245/160 หมู่ที่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
บจ.เจเอสยู คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 292/195 หมู่ที่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
บจ.เซโน (ประเทศไทย) จำกัด 311/2 หมู่ที่ 1 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
บจ.พระจันทร์ฉาย วิศวกรรม จำกัด 191/71 หมู่ที่ 5 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
บจ.แอลที เคพีเอ็น จำกัด 4/22 อาคารฮาร์เบอร์ออฟฟิศ ชั้นที่ 15 หมู่ที่ 10 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
บจ.นิชานันท์ ซัพพลาย จำกัด 102/190 หมู่ที่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
บจ.พีเอสซี พาวเวอร์ จำกัด 99/109 หมู่ที่ 1 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
บจ.วีด้า ทรานสปอร์ต จำกัด 99/140-141 หมู่ที่ 9 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230