บจ.วันทเวนตี้ จำกัด
73/5 หมู่ที่ 3 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540บจ.วันทเวนตี้ จำกัด is corporate entity registered with Department of Commerce, Thailand (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ไทยแลนด์). The registration number (เลขทะเบียน) is 115558012187. The headquarters address (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) is 73/5 หมู่ที่ 3 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540.


บจ.วันทเวนตี้ จำกัด · 73/5 หมู่ที่ 3 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

เลขทะเบียน - Registration Number 115558012187
ชื่อนิติบุคคล - Name บจ.วันทเวนตี้ จำกัด
วันที่ จดทะเบียน - Registration Date 15/6/2558
ทุนจดทะเบียน(บาท) - Capital (Baht) 2,000,000
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ - Headquarters Address 73/5 หมู่ที่ 3 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
รายละเอียดวัตถุประสงค์ - Business Purpose รับเหมาตกแต่งภายในอาคารสถานที่รับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด

premise: หมู่ 3
street_number: 73/5
locality, political: ตำบล บางพลีใหญ่
admin_level_2, political: อำเภอ บางพลี (อ.บางพลี)
admin_level_1, political: สมุทรปราการ (จ.สมุทรปราการ)
country, political: ประเทศไทย (TH)
postal_code: 10540
types : establishment, point_of_interest
latitude: 13.6059518
longitude: 100.7061677
latlng: (13.6059518, 100.7061677)


Postal Code 10540 · Thailand Corporate

บจ.ชญาพัฒ จำกัด 335/413 หมู่ที่ 4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.พีอาร์เอส ซีเอ็นซี แมชชีนเทค จำกัด 9/15 หมู่ที่ 20 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.สแลมม์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 88/68 หมู่ที่ 6 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.วี โซลูท จำกัด 230/31 หมู่ที่ 12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
หจ.สมบุญมาก 2015 45/6 หมู่ที่ 9 ถนนบางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.ไอทีพี เพลทติ้ง จำกัด 222/41 หมู่ที่ 11 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.เวิร์ก ฮาร์ด เพลย์ ฮาร์ด จำกัด 38/23 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.แอล.ซี. เซ็นเตอร์ แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด 89/205 หมู่ที่ 2 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.รีเลท เดนตัล กรุ๊ป จำกัด 99/993 หมู่ที่ 1 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
หจ.ซุน ลี้ อี้ 24/20 หมู่ที่ 4 ถนนหลังวัดหนามแดง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
หจ.เอพีพีเอส เอ็นจิเนียริ่ง 232/18 หมู่ที่ 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.อวิกฮน่า เทรดดิ้ง จำกัด 93 หมู่ที่ 3 ถนนบางนาตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.พีแอลซี เพ็ท เลิฟเวอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด 99/88 หมู่ที่ 16 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.เอส โซลูท จำกัด 230/31 หมู่ที่ 12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.เดอะเกรทจิวเวลรี่ ซัพพลาย จำกัด 111/98 หมู่บ้านกิตตินครกรีนวิลล์ หมู่ที่ 11 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.ทีเอฟ โมลด์ จำกัด 123/248 หมู่ที่ 3 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.ภูพนา การ์เด้น จำกัด 333/276 หมู่ที่ 2 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
หจ.พิชานันท์ โลจิสติกส์ 82/829 หมู่ที่ 20 ถนนบางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.วัชระ 99 คอนสตรัคชั่น จำกัด 9/394 หมู่ที่ 1 ถนนลาดกระบัง 54 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จำกัด 99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540