บจ.วันทเวนตี้ จำกัด
73/5 หมู่ที่ 3 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540บจ.วันทเวนตี้ จำกัด is corporate entity registered with Department of Commerce, Thailand (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ไทยแลนด์). The registration number (เลขทะเบียน) is 115558012187. The headquarters address (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) is 73/5 หมู่ที่ 3 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540.


บจ.วันทเวนตี้ จำกัด · 73/5 หมู่ที่ 3 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

เลขทะเบียน - Registration Number 115558012187
ชื่อนิติบุคคล - Name บจ.วันทเวนตี้ จำกัด
วันที่ จดทะเบียน - Registration Date 15/6/2558
ทุนจดทะเบียน(บาท) - Capital (Baht) 2,000,000
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ - Headquarters Address 73/5 หมู่ที่ 3 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
รายละเอียดวัตถุประสงค์ - Business Purpose รับเหมาตกแต่งภายในอาคารสถานที่รับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด

premise: หมู่ 3
street_number: 73/5
locality, political: ตำบล บางพลีใหญ่
admin_level_2, political: อำเภอ บางพลี (อ.บางพลี)
admin_level_1, political: สมุทรปราการ (จ.สมุทรปราการ)
country, political: ประเทศไทย (TH)
postal_code: 10540
types : establishment, point_of_interest
latitude: 13.6059518
longitude: 100.7061677
latlng: (13.6059518, 100.7061677)


Postal Code 10540 · Thailand Corporate

บจ.รีเลท เดนตัล กรุ๊ป จำกัด 99/993 หมู่ที่ 1 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.ไทยเนคเทค (ประเทศไทย) จำกัด 76/89 หมู่ที่ 13 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
หจ.สมบุญมาก 2015 45/6 หมู่ที่ 9 ถนนบางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.วายเอ็นเค ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 99/776 หมู่ที่ 1 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.สิงห์ทอง คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 61/192 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ หมู่ที่ 2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
หจ.พิชานันท์ โลจิสติกส์ 82/829 หมู่ที่ 20 ถนนบางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
หจ.ทีเอ็ม ซัคเซส 99/487 หมู่ที่ 2 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.ทีแอนด์เอ อินเตอร์แปซิฟิค จำกัด 123/1168 หมู่ที่ 3 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.พุ่มจันทร์ 2449 ทรานสปอร์ต จำกัด 5/6 หมู่ที่ 15 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.พีอาร์เอส ซีเอ็นซี แมชชีนเทค จำกัด 9/15 หมู่ที่ 20 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.ต้นธนา อินโนเวชั่น จำกัด 23/1 หมู่ที่ 7 ซอยวัดสลุด ถนนบางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.พี.ไทยกู้ดส์ จำกัด 88/94 หมู่ที่ 6 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.สยามเอสเคซีพลัส จำกัด 294/1 หมู่ที่ 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.สแลมม์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 88/68 หมู่ที่ 6 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.ไอทีพี เพลทติ้ง จำกัด 222/41 หมู่ที่ 11 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.สยาม กรีน ซีด จำกัด 203/680 หมู่ที่ 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
หจ.เอโอเอ็น โลจิสติกส์ 73/1 หมู่ที่ 6 ถนนเทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.แอคเซส พาร์ท (เอเชีย) จำกัด 50/98 หมู่ 2 ถนนศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.โคตะระ ชาบู จำกัด 199 หมู่ที่ 14 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.ชินกฤต คอนสตรัคชั่น จำกัด 222/309 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540