บจ.วันทเวนตี้ จำกัด
73/5 หมู่ที่ 3 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540บจ.วันทเวนตี้ จำกัด is corporate entity registered with Department of Commerce, Thailand (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ไทยแลนด์). The registration number (เลขทะเบียน) is 115558012187. The headquarters address (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) is 73/5 หมู่ที่ 3 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540.


บจ.วันทเวนตี้ จำกัด · 73/5 หมู่ที่ 3 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

เลขทะเบียน - Registration Number 115558012187
ชื่อนิติบุคคล - Name บจ.วันทเวนตี้ จำกัด
วันที่ จดทะเบียน - Registration Date 15/6/2558
ทุนจดทะเบียน(บาท) - Capital (Baht) 2,000,000
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ - Headquarters Address 73/5 หมู่ที่ 3 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
รายละเอียดวัตถุประสงค์ - Business Purpose รับเหมาตกแต่งภายในอาคารสถานที่รับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด

premise: หมู่ 3
street_number: 73/5
locality, political: ตำบล บางพลีใหญ่
admin_level_2, political: อำเภอ บางพลี (อ.บางพลี)
admin_level_1, political: สมุทรปราการ (จ.สมุทรปราการ)
country, political: ประเทศไทย (TH)
postal_code: 10540
types : establishment, point_of_interest
latitude: 13.6059518
longitude: 100.7061677
latlng: (13.6059518, 100.7061677)


Postal Code 10540 · Thailand Corporate

บจ.สยาม กรีน ซีด จำกัด 203/680 หมู่ที่ 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.เอส โซลูท จำกัด 230/31 หมู่ที่ 12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.ทีเอ็นที ไฮดรอลิค แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 55/61 หมู่ที่ 3 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
หจ.พิรา การ์เด้น 99/44 หมู่ที่ 7 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.อาร์ เอ็น เค โปรดักส์ จำกัด 21/22 หมู่ที่ 4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.วิชั่น โปร จำกัด 334/89 หมู่ที่ 11 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.ยูนิเวอร์แซล แฟคเตอร์รี่ จำกัด 97 หมู่ที่ 12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.ดับบลิวเอสเอ็น อินโนเวชั่น จำกัด 55/233 หมู่ที่ 15 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
หจ.พิชานันท์ โลจิสติกส์ 82/829 หมู่ที่ 20 ถนนบางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.นิ่มนวล ลัคกี้โฮม จำกัด 27/1 หมู่ที่ 9 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.พรอมต์ อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 81/528 หมู่ที่ 13 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.บี.เค.ชลรดา กรุ๊ป จำกัด 61/77 หมู่ที่ 2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.โมโด้ ดีไซน์ จำกัด 100/3 หมู่ที่ 1 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จำกัด 99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.อวิกฮน่า เทรดดิ้ง จำกัด 93 หมู่ที่ 3 ถนนบางนาตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
หจ.เชิดไชย วิทยา เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส 40/168 หมู่ที่ 6 ถนนบางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.สุพรีม เซอร์วิส จำกัด 59/60 หมู่ที่ 2 ถนนศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.เอ็กเซลเล็นซ์ พร๊อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด 222/259 หมู่ที่ 16 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.ต้นธนา อินโนเวชั่น จำกัด 23/1 หมู่ที่ 7 ซอยวัดสลุด ถนนบางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.พี.ไทยกู้ดส์ จำกัด 88/94 หมู่ที่ 6 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540