บจ.วันทเวนตี้ จำกัด
73/5 หมู่ที่ 3 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540บจ.วันทเวนตี้ จำกัด is corporate entity registered with Department of Commerce, Thailand (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ไทยแลนด์). The registration number (เลขทะเบียน) is 115558012187. The headquarters address (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) is 73/5 หมู่ที่ 3 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540.


บจ.วันทเวนตี้ จำกัด · 73/5 หมู่ที่ 3 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

เลขทะเบียน - Registration Number 115558012187
ชื่อนิติบุคคล - Name บจ.วันทเวนตี้ จำกัด
วันที่ จดทะเบียน - Registration Date 15/6/2558
ทุนจดทะเบียน(บาท) - Capital (Baht) 2,000,000
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ - Headquarters Address 73/5 หมู่ที่ 3 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
รายละเอียดวัตถุประสงค์ - Business Purpose รับเหมาตกแต่งภายในอาคารสถานที่รับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด

premise: หมู่ 3
street_number: 73/5
locality, political: ตำบล บางพลีใหญ่
admin_level_2, political: อำเภอ บางพลี (อ.บางพลี)
admin_level_1, political: สมุทรปราการ (จ.สมุทรปราการ)
country, political: ประเทศไทย (TH)
postal_code: 10540
types : establishment, point_of_interest
latitude: 13.6059518
longitude: 100.7061677
latlng: (13.6059518, 100.7061677)


Postal Code 10540 · Thailand Corporate

บจ.ยูนิค บิสซิเนส เทคโนโลยี จำกัด 99/201 หมู่ที่ 11 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.เดอะเกรทจิวเวลรี่ ซัพพลาย จำกัด 111/98 หมู่บ้านกิตตินครกรีนวิลล์ หมู่ที่ 11 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.พีแอลซี เพ็ท เลิฟเวอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด 99/88 หมู่ที่ 16 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.ไทย กรีนวีลส์ จำกัด 888/47 หมู่ที่ 19 ซอยยิ่งเจริญ ถนนเทพารักษ์(บางพลี-ตำหรุ) ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.ยูนิเวอร์แซล แฟคเตอร์รี่ จำกัด 97 หมู่ที่ 12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.โรงรับจำนำบางเสาธง จำกัด 105/46-3 หมู่ที่ 16 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.วิชั่น โปร จำกัด 334/89 หมู่ที่ 11 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.ไลฟ์เฮ้าส์ เดคอเรชั่น จำกัด 111/55 หมู่ที่ 16 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
หจ.ที.เอ.เมคคานิค 9/35 หมู่ที่ 12 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.นิ่มนวล ลัคกี้โฮม จำกัด 27/1 หมู่ที่ 9 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.ซีทีพี คอนซัลติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด 63 หมู่ที่ 12 ถนนบางนาตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.ดับบลิวเอสเอ็น อินโนเวชั่น จำกัด 55/233 หมู่ที่ 15 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.กิตติพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 201/143 หมู่ที่ 11 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.ภูพนา การ์เด้น จำกัด 333/276 หมู่ที่ 2 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.สแลมม์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 88/68 หมู่ที่ 6 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
หจ.เอพีพีเอส เอ็นจิเนียริ่ง 232/18 หมู่ที่ 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.บีเจ เซฟ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 40/136 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
หจ.เกษแก้ว อุตสาหกรรมช่างกล 9/15 ห้องเลขที่ 32ก หมู่ที่ 20 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.สยาม กรีน ซีด จำกัด 203/680 หมู่ที่ 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
หจ.พิชานันท์ โลจิสติกส์ 82/829 หมู่ที่ 20 ถนนบางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540