บจ.วันทเวนตี้ จำกัด
73/5 หมู่ที่ 3 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540บจ.วันทเวนตี้ จำกัด is corporate entity registered with Department of Commerce, Thailand (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ไทยแลนด์). The registration number (เลขทะเบียน) is 115558012187. The headquarters address (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) is 73/5 หมู่ที่ 3 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540.


บจ.วันทเวนตี้ จำกัด · 73/5 หมู่ที่ 3 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

เลขทะเบียน - Registration Number 115558012187
ชื่อนิติบุคคล - Name บจ.วันทเวนตี้ จำกัด
วันที่ จดทะเบียน - Registration Date 15/6/2558
ทุนจดทะเบียน(บาท) - Capital (Baht) 2,000,000
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ - Headquarters Address 73/5 หมู่ที่ 3 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
รายละเอียดวัตถุประสงค์ - Business Purpose รับเหมาตกแต่งภายในอาคารสถานที่รับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด

premise: หมู่ 3
street_number: 73/5
locality, political: ตำบล บางพลีใหญ่
admin_level_2, political: อำเภอ บางพลี (อ.บางพลี)
admin_level_1, political: สมุทรปราการ (จ.สมุทรปราการ)
country, political: ประเทศไทย (TH)
postal_code: 10540
types : establishment, point_of_interest
latitude: 13.6059518
longitude: 100.7061677
latlng: (13.6059518, 100.7061677)


Postal Code 10540 · Thailand Corporate

บจ.เอ็กเซลเล็นซ์ พร๊อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด 222/259 หมู่ที่ 16 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.พรอมต์ อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 81/528 หมู่ที่ 13 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.อินเตอร์ สยาม ฟู้ดส์ เทรดดิ้ง จำกัด 319/93 หมู่ที่ 11 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.เฮ้าส์ 193 จำกัด 99/193 ถนนบางพลี-กิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.ไดรฟ์ จี สตูดิโอ จำกัด 59/234 หมู่บ้านกลางเมือง British Town หมู่ที่ 16 ซอยคานาบี้ ถนนศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.ซลิม โซลูท จำกัด 230/31 หมู่ที่ 12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.หม้อแปลงการไฟฟ้า จำกัด 26/11 หมู่ที่ 13 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.ธนเศรษฐ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 107/127หมู่บ้านเดอะคัลเลอร์สเลชเชอร์บางนา กม.10 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม.10 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.เจ้าสัว สมุทรปราการ แมกกาซีน จำกัด 444/254 หมู่ที่ 12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.ยูนิค บิสซิเนส เทคโนโลยี จำกัด 99/201 หมู่ที่ 11 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.พีวีเอ็น เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด 188/183 หมู่ที่ 3 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.ชญาพัฒ จำกัด 335/413 หมู่ที่ 4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.วี โซลูท จำกัด 230/31 หมู่ที่ 12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
หจ.ลิฟท์ อิควิปเม้นท์ 99 222/115 หมู่ที่ 11 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.ฮีร่า ฟายน์ เคมีคอล จำกัด 190 หมู่ที่ 12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.โคตะระ ชาบู จำกัด 199 หมู่ที่ 14 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.แอพเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 90/6 หมู่ที่ 11 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.โปรเฟสชั่นแนล แลงเกวจ จำกัด 93/435 หมู่ที่ 9 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.เดอะเบส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนต์ จำกัด 30/328 หมู่ที่ 12 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
บจ.อวิกฮน่า เทรดดิ้ง จำกัด 93 หมู่ที่ 3 ถนนบางนาตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540