บจ.เอแอนด์พี โมเดิร์น เทรด จำกัด
622/278 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150บจ.เอแอนด์พี โมเดิร์น เทรด จำกัด is corporate entity registered with Department of Commerce, Thailand (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ไทยแลนด์). The registration number (เลขทะเบียน) is 105558104715. The headquarters address (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) is 622/278 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150.


บจ.เอแอนด์พี โมเดิร์น เทรด จำกัด · 622/278 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

เลขทะเบียน - Registration Number 105558104715
ชื่อนิติบุคคล - Name บจ.เอแอนด์พี โมเดิร์น เทรด จำกัด
วันที่ จดทะเบียน - Registration Date 26/6/2558
ทุนจดทะเบียน(บาท) - Capital (Baht) 1,000,000
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ - Headquarters Address 622/278 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
รายละเอียดวัตถุประสงค์ - Business Purpose ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพานิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน เขื่อน

route: ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
political, sublocality, sublocality_level_2: แขวง ท่าข้าม
political, sublocality, sublocality_level_1: เขต บางขุนเทียน
admin_level_1, political: กรุงเทพมหานคร
country, political: ประเทศไทย (TH)
postal_code: 10150
types : route
latitude: 13.5771081
longitude: 100.4248578
latlng: (13.5771081, 100.4248578)


Postal Code 10150 · Thailand Corporate

บจ.ดับเบิ้ลยูแอลทีบี จำกัด 15/9 อาคารศูนย์การค้า เดอะไบรท์ ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
บจ.แพลน เอ คอนสตรัคชั่น จำกัด 28 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 3-15 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
บจ.แม็กซ์ เอิร์ธ อินเตอร์เทรด จำกัด 348 ซอยบางนอน 3 ซอย 8 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
บจ.ป๊อปปูลาร์ไลท์ จำกัด 101/163 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
บจ.เมดิว่าคลินิก จำกัด 4/1 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 6-5 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
บจ.เอช เค ยือหัว อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด 846/61 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 43 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
บจ.สามารถ คาร์ คัลเลอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 1/1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แยก 1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
บจ.ทีซีเอส คัตติ้ง จำกัด 23 ซอยเทียนทะเล 26 แยก 5 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
บจ.คอสมิคอีสเทิร์น จำกัด 692/223 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
หจ.โอตี ทัวร์ 109/101 ซอยบางขุนเทียน 14 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
บจ.ท็อป ทวิน อินเตอร์เทรด จำกัด 4/82 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
บจ.ไอแคร์ มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 301 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
บจ.ไทย ซุน ต๋า จำกัด 316 ซอยเทียนทะเล 19 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
บจ.ยู.ที.เอ เอ็นจิเนียร์ พลาสเทค จำกัด 28 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
บจ.เอส.พี.อีเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 44/241 หมู่บ้านวิลลาจจิโอ พระราม 2 ซอยบางกระดี่ 35/1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
บจ.อนันต์ดี66 จำกัด 58 ซอยเอกชัย 62 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
หจ.ทรัพย์ศักดา เซอร์วิส 55 ซอยท่าข้าม 23 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
บจ.เพ้นท์ โค้ด จำกัด 8/1 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2-7 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
บจ.วุฒิกรการ์เม้นต์ จำกัด 26 ซอยเอกชัย 73 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
บจ.เอ็น.ซี.เวิร์คช็อป จำกัด 13/74 หมู่บ้านพฤกษ์ลดาพระราม 2 ซอยอนามัยงามเจริญ 33 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150