บจ.บาราวันซี จำกัด
990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้นที่ 31 ห้องเลขที่ 3110 ถนนพระรามสี่ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500บจ.บาราวันซี จำกัด is corporate entity registered with Department of Commerce, Thailand (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ไทยแลนด์). The registration number (เลขทะเบียน) is 105558103859. The headquarters address (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) is 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้นที่ 31 ห้องเลขที่ 3110 ถนนพระรามสี่ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500.


บจ.บาราวันซี จำกัด · 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้นที่ 31 ห้องเลขที่ 3110 ถนนพระรามสี่ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เลขทะเบียน - Registration Number 105558103859
ชื่อนิติบุคคล - Name บจ.บาราวันซี จำกัด
วันที่ จดทะเบียน - Registration Date 25/6/2558
ทุนจดทะเบียน(บาท) - Capital (Baht) 2,000,000
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ - Headquarters Address 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้นที่ 31 ห้องเลขที่ 3110 ถนนพระรามสี่ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
รายละเอียดวัตถุประสงค์ - Business Purpose ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม

premise: อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้นที่ 31 ห้องเลขที่ 3110
street_number: 990
route: ถนน พระราม 4
political, sublocality, sublocality_level_2: แขวง สีลม
political, sublocality, sublocality_level_1: เขต บางรัก
admin_level_1, political: กรุงเทพมหานคร
country, political: ประเทศไทย (TH)
postal_code: 10500
types : establishment, point_of_interest
latitude: 13.7334705
longitude: 100.5212757
latlng: (13.7334705, 100.5212757)


Postal Code 10500 · Thailand Corporate

บจ.วี ไรซ์ มิลล์ จำกัด 2 ซอยสหมิตร ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.ทัสตี้ พลัส จำกัด 61 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เทสต์ ออฟ ราจัสฐาน จำกัด 92/5 ตรอกพุทธโอสถ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เอส เอ เอ แอสเซทส์ จำกัด 302 อาคารเอส แอนด์ เอ ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 2 แอล ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.แบล็ค ทิวลิป จำกัด 1179/6 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.สแตมพีด จำกัด 152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ ยูนิต 16-02เอ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.ทรู โอคุระ จำกัด 140/36 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.ลินซันส์จิวเวลรี่ (1965) จำกัด 74 ตรอกวัดสวนพลู (เจริญกรุง 42/1) แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.ไทย เบรค จำกัด 109 อาคารซีซีที ชั้น 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.อี เอส 2015 จำกัด 78 ตรอกกัปตันบุช (เจริญกรุง 30) ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.ไทสมเกียรติจิวเวลรี่ จำกัด 119 อาคารบีไอเอส ชั้น 3 ห้อง 3อี19 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.อัมซา ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด 22 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เรดลีน เอ็กซ์พอร์ต จำกัด 763 ชั้นที่ 2 ซอยสีลม 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.จอดีดี จำกัด 36/1 ซอยปราโมทย์ 2 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เอ็น เค พาราไดส์ จำกัด 9/9-10 ชั้นที่ 4 ซอยธนิยะ ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.วิชาญเอสเตท จำกัด 1249/194 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.อัลสเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 427/30 อาคารไดมอนด์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.ฮิตาชิ เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 952 อาคารรามาแลนด์ ชั้นที่ 13 ถนนพระรามสี่ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30 ห้อง 30-01 ยูนิต 3038 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เฮเลนเบิร์ก เอสเตท กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 942/43 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ ถนนพระรามที่4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500