บจ.บาราวันซี จำกัด
990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้นที่ 31 ห้องเลขที่ 3110 ถนนพระรามสี่ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500บจ.บาราวันซี จำกัด is corporate entity registered with Department of Commerce, Thailand (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ไทยแลนด์). The registration number (เลขทะเบียน) is 105558103859. The headquarters address (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) is 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้นที่ 31 ห้องเลขที่ 3110 ถนนพระรามสี่ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500.


บจ.บาราวันซี จำกัด · 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้นที่ 31 ห้องเลขที่ 3110 ถนนพระรามสี่ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เลขทะเบียน - Registration Number 105558103859
ชื่อนิติบุคคล - Name บจ.บาราวันซี จำกัด
วันที่ จดทะเบียน - Registration Date 25/6/2558
ทุนจดทะเบียน(บาท) - Capital (Baht) 2,000,000
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ - Headquarters Address 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้นที่ 31 ห้องเลขที่ 3110 ถนนพระรามสี่ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
รายละเอียดวัตถุประสงค์ - Business Purpose ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม

premise: อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้นที่ 31 ห้องเลขที่ 3110
street_number: 990
route: ถนน พระราม 4
political, sublocality, sublocality_level_2: แขวง สีลม
political, sublocality, sublocality_level_1: เขต บางรัก
admin_level_1, political: กรุงเทพมหานคร
country, political: ประเทศไทย (TH)
postal_code: 10500
types : establishment, point_of_interest
latitude: 13.7334705
longitude: 100.5212757
latlng: (13.7334705, 100.5212757)


Postal Code 10500 · Thailand Corporate

บจ.เรดลีน เอ็กซ์พอร์ต จำกัด 763 ชั้นที่ 2 ซอยสีลม 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.บีอาร์เอ็ม (ไทย) โฮลดิ้งส์ จำกัด 82 อาคารแสงทองธานี ชั้นที่ 32 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.สแตมพีด จำกัด 152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ ยูนิต 16-02เอ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เฟซ ไฟว์ จำกัด 198/15 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.แบล็ค ทิวลิป จำกัด 1179/6 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
หจ.ราชพุท อินเตอร์เนชั่นแนล 1179 ซอยเจริญกรุง 47 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เฮเลนเบิร์ก เอสเตท กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 942/43 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ ถนนพระรามที่4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เอส เอ เอ แอสเซทส์ จำกัด 302 อาคารเอส แอนด์ เอ ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 2 แอล ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เอสเอเอส อัฟริกา เจมส์ จำกัด 1179 อาคารวินลอง บิวดิ้ง ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ เอ 1 ถนนเจริญกรุง 47 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เซย์ ไฮ อะบอร์ด จำกัด 1-7 อาคารซิลลิค เฮ้าส์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 0916 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.ไทสมเกียรติจิวเวลรี่ จำกัด 119 อาคารบีไอเอส ชั้น 3 ห้อง 3อี19 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.สื่อ เว่ย เทียน จำกัด 491/25 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เพรสเซ่นส์ ออฟ ไอที (ประเทศไทย) จำกัด 1-7 อาคารซิลลิค เฮ้าส์ ชั้นที่ 8 ห้องเลขที่ 0827 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.จีเอ ทาคาว่า เอเนอร์จี จำกัด 990 อาคารอับดุลลาฮิมเพลส ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ 2804 ถนนรามา 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เทสต์ ออฟ ราจัสฐาน จำกัด 92/5 ตรอกพุทธโอสถ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
หจ.พาราส 1179 อาคารวินลองเพลส ห้อง เอ2 ซอยเจริญกรุง 47 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.วิชาญเอสเตท จำกัด 1249/194 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.โดโซ่ กรุ๊ป จำกัด 1055/928 อาคารสเตท ทาวเวอร์ ชั้น 38 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.ฮิตาชิ เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 952 อาคารรามาแลนด์ ชั้นที่ 13 ถนนพระรามสี่ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.กิจการร่วมค้า วิสม่า - ทีพีเอ็น จำกัด 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้นที่ 27 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500