บจ.บาราวันซี จำกัด
990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้นที่ 31 ห้องเลขที่ 3110 ถนนพระรามสี่ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500บจ.บาราวันซี จำกัด is corporate entity registered with Department of Commerce, Thailand (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ไทยแลนด์). The registration number (เลขทะเบียน) is 105558103859. The headquarters address (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) is 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้นที่ 31 ห้องเลขที่ 3110 ถนนพระรามสี่ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500.


บจ.บาราวันซี จำกัด · 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้นที่ 31 ห้องเลขที่ 3110 ถนนพระรามสี่ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เลขทะเบียน - Registration Number 105558103859
ชื่อนิติบุคคล - Name บจ.บาราวันซี จำกัด
วันที่ จดทะเบียน - Registration Date 25/6/2558
ทุนจดทะเบียน(บาท) - Capital (Baht) 2,000,000
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ - Headquarters Address 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้นที่ 31 ห้องเลขที่ 3110 ถนนพระรามสี่ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
รายละเอียดวัตถุประสงค์ - Business Purpose ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม

premise: อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้นที่ 31 ห้องเลขที่ 3110
street_number: 990
route: ถนน พระราม 4
political, sublocality, sublocality_level_2: แขวง สีลม
political, sublocality, sublocality_level_1: เขต บางรัก
admin_level_1, political: กรุงเทพมหานคร
country, political: ประเทศไทย (TH)
postal_code: 10500
types : establishment, point_of_interest
latitude: 13.7334705
longitude: 100.5212757
latlng: (13.7334705, 100.5212757)


Postal Code 10500 · Thailand Corporate

บจ.ไอเดียล เอ็มไพร์ ดิเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 2 ซอยสหมิตร ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
หจ.พาราส 1179 อาคารวินลองเพลส ห้อง เอ2 ซอยเจริญกรุง 47 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.บีอาร์เอ็ม (ไทย) โฮลดิ้งส์ จำกัด 82 อาคารแสงทองธานี ชั้นที่ 32 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เหวินโจว บิสซิเนส ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด 426/2-3 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.กอตัม เดียม จำกัด 14-16 อาคารทีดี ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 402 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.แบล็ค ทิวลิป จำกัด 1179/6 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30 ห้อง 30-01 ยูนิต 3038 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.หวงเบาเช เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 43/32ช5 ซอยอนุมานราชธน แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เน็กซ์ลอจิกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1055/631 อาคารชุด อาร์ ซี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.สุมน เทรดดิ้ง จำกัด 90/2 ตรอกพุทธโอสถ ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เอส เอ เอ แอสเซทส์ จำกัด 302 อาคารเอส แอนด์ เอ ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 2 แอล ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.มหาเศรษฐ์ทราเวล จำกัด 50/25 ตรอกเพชรพลอย แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เรดเฮ้าส์ ดิจิทัล จำกัด 56 อาคารญาดา ห้องเลขที่ 708 ชั้นที่ 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.ลัคกี้ไฟว์ จำกัด 427/69 ซอย5 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เวดดิ้ง ลิสต์ จำกัด 184/66-67 ตรอกสะพานยาว แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เซย์ ไฮ อะบอร์ด จำกัด 1-7 อาคารซิลลิค เฮ้าส์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 0916 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.แอคทรีน่าสปอร์ต จำกัด 3/2 ถนนเดโช แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เจม ลาบอราทอรี่ จำกัด 919/1 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เดอะ รอยัล เขา ชีจรรย์ จำกัด 152 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.อ้อยและน้ำตาลราชบุรี จำกัด 302 อาคารเอส แอนด์ เอ ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 2 เค ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500