บจ.เอ็นลีโม่ (ประเทศไทย) จำกัด
9 อาคารไอเทคเฮ้าส์ ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330บจ.เอ็นลีโม่ (ประเทศไทย) จำกัด is corporate entity registered with Department of Commerce, Thailand (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ไทยแลนด์). The registration number (เลขทะเบียน) is 105558091648. The headquarters address (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) is 9 อาคารไอเทคเฮ้าส์ ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330.


บจ.เอ็นลีโม่ (ประเทศไทย) จำกัด · 9 อาคารไอเทคเฮ้าส์ ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เลขทะเบียน - Registration Number 105558091648
ชื่อนิติบุคคล - Name บจ.เอ็นลีโม่ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ จดทะเบียน - Registration Date 5/6/2558
ทุนจดทะเบียน(บาท) - Capital (Baht) 200,000
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ - Headquarters Address 9 อาคารไอเทคเฮ้าส์ ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
รายละเอียดวัตถุประสงค์ - Business Purpose ธุรกิจการขายส่งออกสิ่งทอเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนังและของใช้ในครัวเรือนรวมถึงของตกแต่งในบ้าน

premise: อาคารไอเทค เฮ้าส์
street_number: 9
route: ถนนราชดำริห์
political, sublocality, sublocality_level_2: แขวง ลุมพินี
political, sublocality, sublocality_level_1: เขต ปทุมวัน
admin_level_1, political: กรุงเทพมหานคร
country, political: ประเทศไทย (TH)
postal_code: 10330
types : establishment, point_of_interest
latitude: 13.7491316
longitude: 100.5411772
latlng: (13.7491316, 100.5411772)


Postal Code 10330 · Thailand Corporate

บจ.ฟาสท์ เฟรท จำกัด 1 อาคารทีเอซี ชั้น 4 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.โซลูเทค คอนซัลแทนซ์ จำกัด 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 26 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.โยคะสเปซ จำกัด 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.เฮลท์ เอสเซนส์ จำกัด 24 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.เดนาลี เพรสทีจ จำกัด 57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 15 ห้อง 1511 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.สินนงลักษณ์ จำกัด 208 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.ออนเนอร์ ไบรท์ จำกัด 2/4 อาคารนายเลิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.ซีเอสวี โฮลดิ้ง จำกัด 999 อาคารเกษร ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.เมดเดฟ เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด 2/7 อาคารเดอะแกรนด์ ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.เวลซิส แบงคอก (ประเทศไทย) จำกัด 973 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10 ห้องเลขที่ 111 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.แอมป์ โซล่าร์ (ประเทศไทย) จำกัด 57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 18 ยูนิต 1833เอฟ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.วีรศิลป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด 973 อาคารเพรสิเดนท์ทาวเวอร์ ชั้น 8 ห้อง 8 บี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.สตาร์ ฟาสท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 12/26 ตรอกโรงพักศาลาแดง แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.มาสเตอร์พีส บิสโซลูชั่น จำกัด 4/44 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.จุฑาทิพย์ เดโปเซอร์วิส จำกัด 275/1 ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.หิมาลายัน บิวเดอร์ส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด 125/5 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.เอ็กเซ็น แคปิทอล จำกัด 153/3 อาคารโกลเด้นแลนด์ ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ เอ4 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.โทโฮ จิเกียว (ไทยแลนด์) จำกัด 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 29 ห้องเลขที่ 2940 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.เนล วันเดอร์แลนด์ กรุ๊ป จำกัด 4,4/1-2,4/4 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ B326 ถนนราชดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.สยาม ทรีดี คลินิกเวชกรรม จำกัด 430/37-38 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330