บจ.เอ็นลีโม่ (ประเทศไทย) จำกัด
9 อาคารไอเทคเฮ้าส์ ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330บจ.เอ็นลีโม่ (ประเทศไทย) จำกัด is corporate entity registered with Department of Commerce, Thailand (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ไทยแลนด์). The registration number (เลขทะเบียน) is 105558091648. The headquarters address (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) is 9 อาคารไอเทคเฮ้าส์ ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330.


บจ.เอ็นลีโม่ (ประเทศไทย) จำกัด · 9 อาคารไอเทคเฮ้าส์ ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เลขทะเบียน - Registration Number 105558091648
ชื่อนิติบุคคล - Name บจ.เอ็นลีโม่ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ จดทะเบียน - Registration Date 5/6/2558
ทุนจดทะเบียน(บาท) - Capital (Baht) 200,000
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ - Headquarters Address 9 อาคารไอเทคเฮ้าส์ ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
รายละเอียดวัตถุประสงค์ - Business Purpose ธุรกิจการขายส่งออกสิ่งทอเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนังและของใช้ในครัวเรือนรวมถึงของตกแต่งในบ้าน

premise: อาคารไอเทค เฮ้าส์
street_number: 9
route: ถนนราชดำริห์
political, sublocality, sublocality_level_2: แขวง ลุมพินี
political, sublocality, sublocality_level_1: เขต ปทุมวัน
admin_level_1, political: กรุงเทพมหานคร
country, political: ประเทศไทย (TH)
postal_code: 10330
types : establishment, point_of_interest
latitude: 13.7491316
longitude: 100.5411772
latlng: (13.7491316, 100.5411772)


Postal Code 10330 · Thailand Corporate

บจ.หลิว ลู่ ลม จำกัด 414/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.มหาราช ไบโอแมส จำกัด 973 ชั้นที่ 11 ห้องเลขที่ 11ดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.บูลสปอร์ต จำกัด 66/5 โครงการสวนหลวงสแควร์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.โยคะสเปซ จำกัด 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.สยาม ทรีดี คลินิกเวชกรรม จำกัด 430/37-38 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.สตาร์ ฟาสท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 12/26 ตรอกโรงพักศาลาแดง แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.อเมซิ่ง จำกัด 999/9 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 29 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.หิมาลายัน บิวเดอร์ส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด 125/5 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.ลิตเติ้ล ไนล์ จำกัด 15/6 ซอยร่วมฤดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.สินนงลักษณ์ จำกัด 208 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.สินธร จำกัด 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.พารากอน โฮเทลส์ จำกัด 87/1 ชั้น 26 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.ทริเบคคา โฮลดิ้ง จำกัด 153/3 อาคารโกลเด้นแลนด์ ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ เอ 4 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.เวลซิส แบงคอก (ประเทศไทย) จำกัด 973 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10 ห้องเลขที่ 111 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.โกลบอล ฟูดส์ ยูนิเวอร์เซล (ประเทศไทย) จำกัด 598 อาคารคิวเฮาส์เพลินจิต ชั้นที่ 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.อินฟินิตี้ คอร์ปอเรชั่น แคปิทอล จำกัด 153/3 อาคารโกลเด้นแลนด์ ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ เอ4 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.เนล วันเดอร์แลนด์ กรุ๊ป จำกัด 4,4/1-2,4/4 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ B326 ถนนราชดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.เฮลท์ เอสเซนส์ จำกัด 24 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.วีรศิลป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด 973 อาคารเพรสิเดนท์ทาวเวอร์ ชั้น 8 ห้อง 8 บี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.เมดเดฟ เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด 2/7 อาคารเดอะแกรนด์ ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330