บจ.เอ็นลีโม่ (ประเทศไทย) จำกัด
9 อาคารไอเทคเฮ้าส์ ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330บจ.เอ็นลีโม่ (ประเทศไทย) จำกัด is corporate entity registered with Department of Commerce, Thailand (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ไทยแลนด์). The registration number (เลขทะเบียน) is 105558091648. The headquarters address (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) is 9 อาคารไอเทคเฮ้าส์ ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330.


บจ.เอ็นลีโม่ (ประเทศไทย) จำกัด · 9 อาคารไอเทคเฮ้าส์ ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เลขทะเบียน - Registration Number 105558091648
ชื่อนิติบุคคล - Name บจ.เอ็นลีโม่ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ จดทะเบียน - Registration Date 5/6/2558
ทุนจดทะเบียน(บาท) - Capital (Baht) 200,000
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ - Headquarters Address 9 อาคารไอเทคเฮ้าส์ ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
รายละเอียดวัตถุประสงค์ - Business Purpose ธุรกิจการขายส่งออกสิ่งทอเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนังและของใช้ในครัวเรือนรวมถึงของตกแต่งในบ้าน

premise: อาคารไอเทค เฮ้าส์
street_number: 9
route: ถนนราชดำริห์
political, sublocality, sublocality_level_2: แขวง ลุมพินี
political, sublocality, sublocality_level_1: เขต ปทุมวัน
admin_level_1, political: กรุงเทพมหานคร
country, political: ประเทศไทย (TH)
postal_code: 10330
types : establishment, point_of_interest
latitude: 13.7491316
longitude: 100.5411772
latlng: (13.7491316, 100.5411772)


Postal Code 10330 · Thailand Corporate

บจ.หิมาลายัน บิวเดอร์ส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด 125/5 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.เคทีเอ-โกลโบ จำกัด 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องชุดเลขที่ 2918 ชั้นที่ 29 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.เนล วันเดอร์แลนด์ กรุ๊ป จำกัด 4,4/1-2,4/4 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ B326 ถนนราชดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.ล้ง ไทย จำกัด 851/6 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.แอมป์ โซล่าร์ (ประเทศไทย) จำกัด 57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 18 ยูนิต 1833เอฟ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.โทโฮ จิเกียว (ไทยแลนด์) จำกัด 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 29 ห้องเลขที่ 2940 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.บรรทัดทอง พัฒนา จำกัด 719 อาคารมั่นคงเคหะการ ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.ลิตเติ้ล ไนล์ จำกัด 15/6 ซอยร่วมฤดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.เฮลท์ เอสเซนส์ จำกัด 24 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.รีจิสตาร์ จำกัด 147/15 ซอยร่วมฤดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.เอ็กเซ็น แคปิทอล จำกัด 153/3 อาคารโกลเด้นแลนด์ ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ เอ4 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.ออนเนอร์ ไบรท์ จำกัด 2/4 อาคารนายเลิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.มาสเตอร์พีส บิสโซลูชั่น จำกัด 4/44 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.เมดเดฟ เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด 2/7 อาคารเดอะแกรนด์ ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.วีรศิลป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด 973 อาคารเพรสิเดนท์ทาวเวอร์ ชั้น 8 ห้อง 8 บี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.สินนงลักษณ์ จำกัด 208 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.เทสโก้ โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 999/9 อาคารดิออฟฟิศแอทเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 29 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.โกลบอล ฟูดส์ ยูนิเวอร์เซล (ประเทศไทย) จำกัด 598 อาคารคิวเฮาส์เพลินจิต ชั้นที่ 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บจ.โมวี่-วัน จำกัด 29/1 อาคารปิยะเพลส ชั้นที่ 13 ห้องเลขที่ 13B/1 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330