บจ.เฟิร์ส คาร์โก จำกัด
28-30 ซอยเจริญนคร 37 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600บจ.เฟิร์ส คาร์โก จำกัด is corporate entity registered with Department of Commerce, Thailand (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ไทยแลนด์). The registration number (เลขทะเบียน) is 105558091320. The headquarters address (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) is 28-30 ซอยเจริญนคร 37 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600.


บจ.เฟิร์ส คาร์โก จำกัด · 28-30 ซอยเจริญนคร 37 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

เลขทะเบียน - Registration Number 105558091320
ชื่อนิติบุคคล - Name บจ.เฟิร์ส คาร์โก จำกัด
วันที่ จดทะเบียน - Registration Date 5/6/2558
ทุนจดทะเบียน(บาท) - Capital (Baht) 2,000,000
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ - Headquarters Address 28-30 ซอยเจริญนคร 37 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
รายละเอียดวัตถุประสงค์ - Business Purpose ขนส่ง และขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทั้งทางบกและทางอากาศทั้งภายในและระหว่างประเทศ

route: Charoen Nakhon Road (Charoen Nakhon Rd)
political, sublocality, sublocality_level_2: Bang Lamphu Lang
political, sublocality, sublocality_level_1: Khlong San
admin_level_1, political: Bangkok
country, political: Thailand (TH)
postal_code: 10600
types : beauty_salon, establishment, point_of_interest
latitude: 13.7117033
longitude: 100.5022946
latlng: (13.7117033, 100.5022946)


Postal Code 10600 · Thailand Corporate

หจ.โอ.เอ็ม ดิจิตอล พริ้นติ้ง 773 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.นันทยศ จำกัด 383 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.บ๊อก บ๊อก บิซ จำกัด 511 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.พร็อมท์คอร์ป จำกัด 384 ซอยเทอดไทย 33 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.อะ เบ้าท์ อะ บูธ จำกัด 124 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 14 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.อี.ซี.ที. กรุ๊ป จำกัด 170 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 29 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.เทอร์โม ซิสเทม โซลูชั่นส์ จำกัด 108/69 ตรอกวัดราชสิทธาราม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
หจ.ศรีวัฒนะออยล์ 257 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.ปั้นดี โปรดักชั่น จำกัด 21 ซอยเจริญนคร 8 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.ทรัพย์ตรีคูณ จำกัด 656/1 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 27 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.จีเอ็นเอส โปรเฟสชันแนล จำกัด 290 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.โกลบอล ลีดเดอร์ชิฟ ไดนามิคส์ เอเชีย จำกัด 685 (ชั้นที่ 3) ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.ไทยแอคทีฟ จำกัด 164/5 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 22 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.โพเพอรี่ จำกัด 17/79 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.เบรนฟีลด์ จำกัด 88/54 ซอยกรุงธนบุรี 1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.คัสพาวเวอร์ จำกัด 551 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.ดับบลิว คอนเซ็ปส์ จำกัด 143/9 ตรอกวัดสังข์กระจาย แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.แม็กซิเมกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 161 ซอยอิสรภาพ 28 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.ไต๋ หลุยส์ ม่อ จำกัด 17/111 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.พี เจ สแน็คด็อก จำกัด 141/55-56 ถนนวุฒากาส แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600