บจ.เฟิร์ส คาร์โก จำกัด
28-30 ซอยเจริญนคร 37 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600บจ.เฟิร์ส คาร์โก จำกัด is corporate entity registered with Department of Commerce, Thailand (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ไทยแลนด์). The registration number (เลขทะเบียน) is 105558091320. The headquarters address (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) is 28-30 ซอยเจริญนคร 37 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600.


บจ.เฟิร์ส คาร์โก จำกัด · 28-30 ซอยเจริญนคร 37 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

เลขทะเบียน - Registration Number 105558091320
ชื่อนิติบุคคล - Name บจ.เฟิร์ส คาร์โก จำกัด
วันที่ จดทะเบียน - Registration Date 5/6/2558
ทุนจดทะเบียน(บาท) - Capital (Baht) 2,000,000
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ - Headquarters Address 28-30 ซอยเจริญนคร 37 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
รายละเอียดวัตถุประสงค์ - Business Purpose ขนส่ง และขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทั้งทางบกและทางอากาศทั้งภายในและระหว่างประเทศ

route: Charoen Nakhon Road (Charoen Nakhon Rd)
political, sublocality, sublocality_level_2: Bang Lamphu Lang
political, sublocality, sublocality_level_1: Khlong San
admin_level_1, political: Bangkok
country, political: Thailand (TH)
postal_code: 10600
types : beauty_salon, establishment, point_of_interest
latitude: 13.7117033
longitude: 100.5022946
latlng: (13.7117033, 100.5022946)


Postal Code 10600 · Thailand Corporate

บจ.เอสเจ เคมีคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด 35 ซอยเซ็นต์เสถียร แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
หจ.รักสัจจะ 437/4 ซอยกรุงธนบุรี 6 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
หจ.นราภัณฑ์ โปรดักส์ 101 ซอยประชาธิปก 2 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.ไอที เอ็นที เซอร์วิส จำกัด 63/9 ถนนวุฒากาส แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.ซีเอช โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด 77/127 อาคารสินสาธร ชั้นที่ 30 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
หจ.พี.แอล.วัน เพาเวอร์ อินเตอร์การ์ด 120/10 ซอยวัดใหม่พิเรนทร์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.ไทย ซุปเปอร์ ไรส์ จำกัด 88/8 ถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.เจริญนคร การเคหะ 168 จำกัด 11 ซอยเจริญนคร 18 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
หจ.ศรีวัฒนะออยล์ 257 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.ลัคเวอร์ลี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 5 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.บ๊อก บ๊อก บิซ จำกัด 511 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.ไต๋ หลุยส์ ม่อ จำกัด 17/111 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.เบรนฟีลด์ จำกัด 88/54 ซอยกรุงธนบุรี 1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.จีเอ็นเอส โปรเฟสชันแนล จำกัด 290 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.ยูโร คลาสสิคโม จำกัด 1635/8 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.ฮิคาริ เดงกิ จำกัด 196 โกดังที่ 2 ซอยท่าดินแดง 18 ถนนท่าดินแดง แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.พร็อมท์คอร์ป จำกัด 384 ซอยเทอดไทย 33 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.เซียอาร์ต จำกัด 230/34 ซอยกรุงธนบุรี 6 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.มีวิสเซส จำกัด 102/125 ถนนพาณิชยการธนบุรี แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.โพเพอรี่ จำกัด 17/79 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600