บจ.เฟิร์ส คาร์โก จำกัด
28-30 ซอยเจริญนคร 37 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600บจ.เฟิร์ส คาร์โก จำกัด is corporate entity registered with Department of Commerce, Thailand (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ไทยแลนด์). The registration number (เลขทะเบียน) is 105558091320. The headquarters address (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) is 28-30 ซอยเจริญนคร 37 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600.


บจ.เฟิร์ส คาร์โก จำกัด · 28-30 ซอยเจริญนคร 37 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

เลขทะเบียน - Registration Number 105558091320
ชื่อนิติบุคคล - Name บจ.เฟิร์ส คาร์โก จำกัด
วันที่ จดทะเบียน - Registration Date 5/6/2558
ทุนจดทะเบียน(บาท) - Capital (Baht) 2,000,000
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ - Headquarters Address 28-30 ซอยเจริญนคร 37 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
รายละเอียดวัตถุประสงค์ - Business Purpose ขนส่ง และขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทั้งทางบกและทางอากาศทั้งภายในและระหว่างประเทศ

route: Charoen Nakhon Road (Charoen Nakhon Rd)
political, sublocality, sublocality_level_2: Bang Lamphu Lang
political, sublocality, sublocality_level_1: Khlong San
admin_level_1, political: Bangkok
country, political: Thailand (TH)
postal_code: 10600
types : beauty_salon, establishment, point_of_interest
latitude: 13.7117033
longitude: 100.5022946
latlng: (13.7117033, 100.5022946)


Postal Code 10600 · Thailand Corporate

บจ.แม็กซิเมกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 161 ซอยอิสรภาพ 28 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.อะ เบ้าท์ อะ บูธ จำกัด 124 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 14 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.เอนี่รูม เฮาส์ จำกัด 41/4 ถนนเจริญนคร แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.ไทย ซุปเปอร์ ไรส์ จำกัด 88/8 ถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.สยามรัตนา (1964) จำกัด 122/9 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.ดีซีเจ วีกิจ จำกัด 32 ซอยอินทรพิทักษ์ 3 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.บริสค์ ครีเอทีฟ อินดัสทรี่ จำกัด 41/1-2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.ทรัพย์ตรีคูณ จำกัด 656/1 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 27 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.คัสพาวเวอร์ จำกัด 551 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.เพอร์เฟ็คท์ นิวทริชั่น จำกัด 52 ซอยอิสรภาพ 42 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
หจ.รักสัจจะ 437/4 ซอยกรุงธนบุรี 6 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.จีเอ็นเอส โปรเฟสชันแนล จำกัด 290 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.ลัคเวอร์ลี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 5 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.ไต๋ หลุยส์ ม่อ จำกัด 17/111 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.เทอร์โม ซิสเทม โซลูชั่นส์ จำกัด 108/69 ตรอกวัดราชสิทธาราม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.เลอคลับ จำกัด 99 ห้องเลขที่3เอ-อาร์ 2 ชั้นที่ 3 ถนนรัชดาภิเษก(ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.คีปดีไซน์ จำกัด 429/19 ตรอกมานะวิทยา ซอยกรุงธนบุรี 1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.เค.เจ.เฟิร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 507 ซอยเทอดไท 21 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.เจริญนคร การเคหะ 168 จำกัด 11 ซอยเจริญนคร 18 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
บจ.เอส เอ็ม บี คาร์โก้ จำกัด 30 ซอยสารภี 1 ถนนอิสรภาพ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600