บจ.ไทสมเกียรติจิวเวลรี่ จำกัด
119 อาคารบีไอเอส ชั้น 3 ห้อง 3อี19 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500บจ.ไทสมเกียรติจิวเวลรี่ จำกัด is corporate entity registered with Department of Commerce, Thailand (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ไทยแลนด์). The registration number (เลขทะเบียน) is 105558091117. The headquarters address (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) is 119 อาคารบีไอเอส ชั้น 3 ห้อง 3อี19 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500.


บจ.ไทสมเกียรติจิวเวลรี่ จำกัด · 119 อาคารบีไอเอส ชั้น 3 ห้อง 3อี19 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เลขทะเบียน - Registration Number 105558091117
ชื่อนิติบุคคล - Name บจ.ไทสมเกียรติจิวเวลรี่ จำกัด
วันที่ จดทะเบียน - Registration Date 4/6/2558
ทุนจดทะเบียน(บาท) - Capital (Baht) 1,000,000
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ - Headquarters Address 119 อาคารบีไอเอส ชั้น 3 ห้อง 3อี19 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
รายละเอียดวัตถุประสงค์ - Business Purpose ประกอบกิจการรับซื้อและขายอัญมณีและเครื่องประดับตกแต่งทุกชนิด รับทำ ออกแบบ ซ่อมแซมและจัดหา

premise: บี.ไอ.เอส
route: ถนน มเหสักข์
political, sublocality, sublocality_level_2: Suriya Wong
political, sublocality, sublocality_level_1: Bang Rak
admin_level_1, political: Bangkok
country, political: Thailand (TH)
postal_code: 10500
types : establishment, point_of_interest, premise
latitude: 13.7241302
longitude: 100.5192948
latlng: (13.7241302, 100.5192948)


Postal Code 10500 · Thailand Corporate

บจ.เดอะ ครีก จำกัด 62 อาคารธนิยะ ชั้นที่ 8 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เดอะ รอยัล เขา ชีจรรย์ จำกัด 152 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
หจ.พาราส 1179 อาคารวินลองเพลส ห้อง เอ2 ซอยเจริญกรุง 47 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.สุมน เทรดดิ้ง จำกัด 90/2 ตรอกพุทธโอสถ ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.จอดีดี จำกัด 36/1 ซอยปราโมทย์ 2 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.อัล กาบีร์ เจมส์ จำกัด 14/16 อาคารที.ดี ชั้น1 ห้อง103 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.จีเอ ทาคาว่า เอเนอร์จี จำกัด 990 อาคารอับดุลลาฮิมเพลส ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ 2804 ถนนรามา 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.ไทย เบรค จำกัด 109 อาคารซีซีที ชั้น 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
หจ.ราชพุท อินเตอร์เนชั่นแนล 1179 ซอยเจริญกรุง 47 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.บาราวันซี จำกัด 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้นที่ 31 ห้องเลขที่ 3110 ถนนพระรามสี่ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.โทบุ ท็อป ทัวร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 33/90 อาคารวอลล์สตรีท ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ห้องเลขที่ 1802 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เน็กซ์ลอจิกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1055/631 อาคารชุด อาร์ ซี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เหวินโจว บิสซิเนส ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด 426/2-3 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เอส เอ เอ แอสเซทส์ จำกัด 302 อาคารเอส แอนด์ เอ ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 2 แอล ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เอส เอ เอ โฮลดิ้ง จำกัด 302 อาคารเอส แอนด์ เอ ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 2 เจ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.โดโซ่ กรุ๊ป จำกัด 1055/928 อาคารสเตท ทาวเวอร์ ชั้น 38 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.ลัคกี้ไฟว์ จำกัด 427/69 ซอย5 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.ลินซันส์จิวเวลรี่ (1965) จำกัด 74 ตรอกวัดสวนพลู (เจริญกรุง 42/1) แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เอ็น เค พาราไดส์ จำกัด 9/9-10 ชั้นที่ 4 ซอยธนิยะ ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.โตโยต้าลีสซิ่ง นิติบุคคลเฉพาะกิจ 1 จำกัด 990 ชั้น 18-19 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500