บจ.ไทสมเกียรติจิวเวลรี่ จำกัด
119 อาคารบีไอเอส ชั้น 3 ห้อง 3อี19 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500บจ.ไทสมเกียรติจิวเวลรี่ จำกัด is corporate entity registered with Department of Commerce, Thailand (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ไทยแลนด์). The registration number (เลขทะเบียน) is 105558091117. The headquarters address (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) is 119 อาคารบีไอเอส ชั้น 3 ห้อง 3อี19 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500.


บจ.ไทสมเกียรติจิวเวลรี่ จำกัด · 119 อาคารบีไอเอส ชั้น 3 ห้อง 3อี19 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เลขทะเบียน - Registration Number 105558091117
ชื่อนิติบุคคล - Name บจ.ไทสมเกียรติจิวเวลรี่ จำกัด
วันที่ จดทะเบียน - Registration Date 4/6/2558
ทุนจดทะเบียน(บาท) - Capital (Baht) 1,000,000
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ - Headquarters Address 119 อาคารบีไอเอส ชั้น 3 ห้อง 3อี19 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
รายละเอียดวัตถุประสงค์ - Business Purpose ประกอบกิจการรับซื้อและขายอัญมณีและเครื่องประดับตกแต่งทุกชนิด รับทำ ออกแบบ ซ่อมแซมและจัดหา

premise: บี.ไอ.เอส
route: ถนน มเหสักข์
political, sublocality, sublocality_level_2: Suriya Wong
political, sublocality, sublocality_level_1: Bang Rak
admin_level_1, political: Bangkok
country, political: Thailand (TH)
postal_code: 10500
types : establishment, point_of_interest, premise
latitude: 13.7241302
longitude: 100.5192948
latlng: (13.7241302, 100.5192948)


Postal Code 10500 · Thailand Corporate

บจ.เวดดิ้ง ลิสต์ จำกัด 184/66-67 ตรอกสะพานยาว แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เดอะ รอยัล เขา ชีจรรย์ จำกัด 152 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.น้ำไทย เจมส์ จำกัด 333/4 ถนนเจริญกรุง 43 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.จอดีดี จำกัด 36/1 ซอยปราโมทย์ 2 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.ฮิตาชิ เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 952 อาคารรามาแลนด์ ชั้นที่ 13 ถนนพระรามสี่ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.อี เอส 2015 จำกัด 78 ตรอกกัปตันบุช (เจริญกรุง 30) ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.มหาเศรษฐ์ทราเวล จำกัด 50/25 ตรอกเพชรพลอย แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เทสต์ ออฟ ราจัสฐาน จำกัด 92/5 ตรอกพุทธโอสถ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.ทรู โอคุระ จำกัด 140/36 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
หจ.อินฟราทวี เอ็นจิเนียริ่ง 152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ชั้นที่ 30 ห้อง 30-01 ยูนิต เอส-03 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เอ็นเอส อินทีเรีย เอเชีย จำกัด 138 อาคารบุญมิตร ชั้น 2 ห้องBB9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เมททอล อัลไลอันซ์ จำกัด 90/35 อาคารสาธรธานี ชั้นที่ 14 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.โทบุ ท็อป ทัวร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 33/90 อาคารวอลล์สตรีท ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ห้องเลขที่ 1802 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.ไทย เบรค จำกัด 109 อาคารซีซีที ชั้น 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
หจ.ราชพุท อินเตอร์เนชั่นแนล 1179 ซอยเจริญกรุง 47 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.ไอคอนนิค เมน จำกัด 566/50 ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.สี่พระยาการบัญชี จำกัด 270/4 ซอยสองพระ ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เรดลีน เอ็กซ์พอร์ต จำกัด 763 ชั้นที่ 2 ซอยสีลม 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30 ห้อง 30-01 ยูนิต 3038 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.สื่อ เว่ย เทียน จำกัด 491/25 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500