บจ.ไทสมเกียรติจิวเวลรี่ จำกัด
119 อาคารบีไอเอส ชั้น 3 ห้อง 3อี19 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500บจ.ไทสมเกียรติจิวเวลรี่ จำกัด is corporate entity registered with Department of Commerce, Thailand (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ไทยแลนด์). The registration number (เลขทะเบียน) is 105558091117. The headquarters address (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) is 119 อาคารบีไอเอส ชั้น 3 ห้อง 3อี19 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500.


บจ.ไทสมเกียรติจิวเวลรี่ จำกัด · 119 อาคารบีไอเอส ชั้น 3 ห้อง 3อี19 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เลขทะเบียน - Registration Number 105558091117
ชื่อนิติบุคคล - Name บจ.ไทสมเกียรติจิวเวลรี่ จำกัด
วันที่ จดทะเบียน - Registration Date 4/6/2558
ทุนจดทะเบียน(บาท) - Capital (Baht) 1,000,000
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ - Headquarters Address 119 อาคารบีไอเอส ชั้น 3 ห้อง 3อี19 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
รายละเอียดวัตถุประสงค์ - Business Purpose ประกอบกิจการรับซื้อและขายอัญมณีและเครื่องประดับตกแต่งทุกชนิด รับทำ ออกแบบ ซ่อมแซมและจัดหา

premise: บี.ไอ.เอส
route: ถนน มเหสักข์
political, sublocality, sublocality_level_2: Suriya Wong
political, sublocality, sublocality_level_1: Bang Rak
admin_level_1, political: Bangkok
country, political: Thailand (TH)
postal_code: 10500
types : establishment, point_of_interest, premise
latitude: 13.7241302
longitude: 100.5192948
latlng: (13.7241302, 100.5192948)


Postal Code 10500 · Thailand Corporate

บจ.ไอคอนนิค เมน จำกัด 566/50 ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.สี่พระยาการบัญชี จำกัด 270/4 ซอยสองพระ ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เอสเอเอส อัฟริกา เจมส์ จำกัด 1179 อาคารวินลอง บิวดิ้ง ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ เอ 1 ถนนเจริญกรุง 47 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เน็กซ์ลอจิกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1055/631 อาคารชุด อาร์ ซี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.อี เอส 2015 จำกัด 78 ตรอกกัปตันบุช (เจริญกรุง 30) ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เดอะ ครีก จำกัด 62 อาคารธนิยะ ชั้นที่ 8 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เพรสเซ่นส์ ออฟ ไอที (ประเทศไทย) จำกัด 1-7 อาคารซิลลิค เฮ้าส์ ชั้นที่ 8 ห้องเลขที่ 0827 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.อัมซา ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด 22 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.จอดีดี จำกัด 36/1 ซอยปราโมทย์ 2 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
หจ.ราชพุท อินเตอร์เนชั่นแนล 1179 ซอยเจริญกรุง 47 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.ทรู โอคุระ จำกัด 140/36 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.ไอเดียล เอ็มไพร์ ดิเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 2 ซอยสหมิตร ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.ฮิตาชิ เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 952 อาคารรามาแลนด์ ชั้นที่ 13 ถนนพระรามสี่ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เอส เอ เอ โฮลดิ้ง จำกัด 302 อาคารเอส แอนด์ เอ ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 2 เจ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.อัลสเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 427/30 อาคารไดมอนด์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เทียน หยวน ดีเวลลอปเม้นท์(ประเทศไทย) จำกัด 385 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.สุพรีม เจนเนอรัล แมเนจเม้นท์ จำกัด 491/26 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.โตโยต้าลีสซิ่ง นิติบุคคลเฉพาะกิจ 1 จำกัด 990 ชั้น 18-19 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เจบีแอล แม่โขง (ไทยแลนด์) จำกัด 317 อาคารกมลสุโกศล ยูนิต เอ ชั้น 14 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.กอตัม เดียม จำกัด 14-16 อาคารทีดี ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 402 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500