บจ.ไทสมเกียรติจิวเวลรี่ จำกัด
119 อาคารบีไอเอส ชั้น 3 ห้อง 3อี19 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500บจ.ไทสมเกียรติจิวเวลรี่ จำกัด is corporate entity registered with Department of Commerce, Thailand (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ไทยแลนด์). The registration number (เลขทะเบียน) is 105558091117. The headquarters address (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) is 119 อาคารบีไอเอส ชั้น 3 ห้อง 3อี19 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500.


บจ.ไทสมเกียรติจิวเวลรี่ จำกัด · 119 อาคารบีไอเอส ชั้น 3 ห้อง 3อี19 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เลขทะเบียน - Registration Number 105558091117
ชื่อนิติบุคคล - Name บจ.ไทสมเกียรติจิวเวลรี่ จำกัด
วันที่ จดทะเบียน - Registration Date 4/6/2558
ทุนจดทะเบียน(บาท) - Capital (Baht) 1,000,000
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ - Headquarters Address 119 อาคารบีไอเอส ชั้น 3 ห้อง 3อี19 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
รายละเอียดวัตถุประสงค์ - Business Purpose ประกอบกิจการรับซื้อและขายอัญมณีและเครื่องประดับตกแต่งทุกชนิด รับทำ ออกแบบ ซ่อมแซมและจัดหา

premise: บี.ไอ.เอส
route: ถนน มเหสักข์
political, sublocality, sublocality_level_2: Suriya Wong
political, sublocality, sublocality_level_1: Bang Rak
admin_level_1, political: Bangkok
country, political: Thailand (TH)
postal_code: 10500
types : establishment, point_of_interest, premise
latitude: 13.7241302
longitude: 100.5192948
latlng: (13.7241302, 100.5192948)


Postal Code 10500 · Thailand Corporate

หจ.ราชพุท อินเตอร์เนชั่นแนล 1179 ซอยเจริญกรุง 47 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เอ็น เค พาราไดส์ จำกัด 9/9-10 ชั้นที่ 4 ซอยธนิยะ ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.สุพรีม เจนเนอรัล แมเนจเม้นท์ จำกัด 491/26 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.จีเอ ทาคาว่า เอเนอร์จี จำกัด 990 อาคารอับดุลลาฮิมเพลส ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ 2804 ถนนรามา 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.ทัสตี้ พลัส จำกัด 61 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เฮเลนเบิร์ก เอสเตท กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 942/43 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ ถนนพระรามที่4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เดอะ รอยัล เขา ชีจรรย์ จำกัด 152 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.คอร์ จำกัด 566/50 ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เหวินโจว บิสซิเนส ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด 426/2-3 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.มหาเศรษฐ์ทราเวล จำกัด 50/25 ตรอกเพชรพลอย แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.อี เอส 2015 จำกัด 78 ตรอกกัปตันบุช (เจริญกรุง 30) ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.บาราวันซี จำกัด 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้นที่ 31 ห้องเลขที่ 3110 ถนนพระรามสี่ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เจม ลาบอราทอรี่ จำกัด 919/1 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.สยาม พีดี คอนสตรัคชัน จำกัด 332 ตรอกสะพานยาว ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.สแตมพีด จำกัด 152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ ยูนิต 16-02เอ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
หจ.พาราส 1179 อาคารวินลองเพลส ห้อง เอ2 ซอยเจริญกรุง 47 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.ฮิตาชิ เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 952 อาคารรามาแลนด์ ชั้นที่ 13 ถนนพระรามสี่ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.สื่อ เว่ย เทียน จำกัด 491/25 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.กอตัม เดียม จำกัด 14-16 อาคารทีดี ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 402 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เรดเฮ้าส์ ดิจิทัล จำกัด 56 อาคารญาดา ห้องเลขที่ 708 ชั้นที่ 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500