บจ.ไทสมเกียรติจิวเวลรี่ จำกัด
119 อาคารบีไอเอส ชั้น 3 ห้อง 3อี19 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500บจ.ไทสมเกียรติจิวเวลรี่ จำกัด is corporate entity registered with Department of Commerce, Thailand (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ไทยแลนด์). The registration number (เลขทะเบียน) is 105558091117. The headquarters address (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) is 119 อาคารบีไอเอส ชั้น 3 ห้อง 3อี19 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500.


บจ.ไทสมเกียรติจิวเวลรี่ จำกัด · 119 อาคารบีไอเอส ชั้น 3 ห้อง 3อี19 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เลขทะเบียน - Registration Number 105558091117
ชื่อนิติบุคคล - Name บจ.ไทสมเกียรติจิวเวลรี่ จำกัด
วันที่ จดทะเบียน - Registration Date 4/6/2558
ทุนจดทะเบียน(บาท) - Capital (Baht) 1,000,000
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ - Headquarters Address 119 อาคารบีไอเอส ชั้น 3 ห้อง 3อี19 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
รายละเอียดวัตถุประสงค์ - Business Purpose ประกอบกิจการรับซื้อและขายอัญมณีและเครื่องประดับตกแต่งทุกชนิด รับทำ ออกแบบ ซ่อมแซมและจัดหา

premise: บี.ไอ.เอส
route: ถนน มเหสักข์
political, sublocality, sublocality_level_2: Suriya Wong
political, sublocality, sublocality_level_1: Bang Rak
admin_level_1, political: Bangkok
country, political: Thailand (TH)
postal_code: 10500
types : establishment, point_of_interest, premise
latitude: 13.7241302
longitude: 100.5192948
latlng: (13.7241302, 100.5192948)


Postal Code 10500 · Thailand Corporate

บจ.โทบุ ท็อป ทัวร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 33/90 อาคารวอลล์สตรีท ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ห้องเลขที่ 1802 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เทสต์ ออฟ ราจัสฐาน จำกัด 92/5 ตรอกพุทธโอสถ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.อัมซา ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด 22 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เดอะ ครีก จำกัด 62 อาคารธนิยะ ชั้นที่ 8 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.จีเอ ทาคาว่า เอเนอร์จี จำกัด 990 อาคารอับดุลลาฮิมเพลส ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ 2804 ถนนรามา 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.แอคทรีน่าสปอร์ต จำกัด 3/2 ถนนเดโช แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.สื่อ เว่ย เทียน จำกัด 491/25 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เฟซ ไฟว์ จำกัด 198/15 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.หนึ่ง สี่ เก้า ซี ดีไซน์ แอนด์ แบรนดิ้ง สตูดิโอ จำกัด 8/9 ซอยจินดาถวิล ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เรดลีน เอ็กซ์พอร์ต จำกัด 763 ชั้นที่ 2 ซอยสีลม 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.สแตมพีด จำกัด 152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ ยูนิต 16-02เอ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.วิชาญเอสเตท จำกัด 1249/194 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.ไทย เบรค จำกัด 109 อาคารซีซีที ชั้น 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.ลัคกี้ไฟว์ จำกัด 427/69 ซอย5 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.อัลสเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 427/30 อาคารไดมอนด์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เน็กซ์ลอจิกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1055/631 อาคารชุด อาร์ ซี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.ไอเดียล เอ็มไพร์ ดิเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 2 ซอยสหมิตร ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เซย์ ไฮ อะบอร์ด จำกัด 1-7 อาคารซิลลิค เฮ้าส์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 0916 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.สุมน เทรดดิ้ง จำกัด 90/2 ตรอกพุทธโอสถ ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บจ.เวดดิ้ง ลิสต์ จำกัด 184/66-67 ตรอกสะพานยาว แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500